btn bijscholing Verplichte bijscholing

Eenmaal ingeschreven in het register van de tussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), hebt u nog de verplichting om u geregeld bij te scholen. Vanaf het jaar na uw inschrijving dient u als makelaar, agent of verantwoordelijke voor de distributie per periode van 3 jaar 30 opleidingspunten te bewijzen als gevolgde bijscholing. De verantwoordelijken voor de distributie binnen de verzekeringsonderneming hebben dezelfde verplichting;

Voor de subagent en zijn verantwoordelijke voor de distributie bedraagt die bijscholing 20 punten per periode van 3 jaar.

De eerste periode van 3 jaar begint te lopen op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van inschrijving in het register van de verzekeringstussenpersonen bij de FSMA of in de lijsten van de VVD'ers (Verantwoordelijke Voor de Distributie) van verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen. Voor de betrokkenen die op 31 december 2008 ingeschreven zijn, begint de eerste driejaarlijkse periode te lopen vanaf 1 januari 2009. U kan maximum 15 punten overdragen naar de daaropvolgende periode van 3 jaar.

Alle opleidingsverplichtingen voor de verzekeringstussenpersonen vindt u terug in de FAQ’s: FAQ’s over de geregelde bijscholing inzake de bemiddeling en distributie van verzekeringen en herverzekering en van bank- en beleggingsdiensten. Deze tekst is beschikbaar op de website van Assuralia.

Elk gevolgd lesuur levert u 1 punt op.
Uw kennis aanscherpen bij Insert biedt nog een niet te verwaarlozen voordeel: alle punten die u bij Insert verzamelt, kunnen steeds online geraadpleegd worden. Handig als u controle krijgt van de FSMA!