btn certassur Examencentrum Insert

 

Erkenningsnr. CE0001

certassur

Wie aan de slag wil in de verzekeringssector als persoon in contact met het publiek (PCP) of als verantwoordelijke voor de distributie (VVD) moet voortaan zijn kennis van de verzekeringen bewijzen.  (zie artikelen 268 en 270 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014).

De opleidingsplicht wordt vervangen door een kennisplicht.

Vanaf 1 januari 2015 kan dit door te slagen in een gecentraliseerd examen dat door de FSMA (Autoriteit voor Diensten en Markten) erkend werd in navolging van voornoemde wet.

Insert is erkend als examencentrum (erkenningsnummer CE0001).

Wie moet dit examen afleggen?

De examenverplichting geldt vanaf 2015 voor alle nieuwe commerciële medewerkers in verzekeringsondernemingen (met het statuut van PCP of VVD) en verzekeringstussenpersonen (makelaars, agenten, subagenten), de medewerkers in contact met de consumenten en de verantwoordelijken voor de distributie die niet vrijgesteld zijn op basis van hun diploma. De kandidaat zal examens moeten afleggen voor elke verzekeringstak waarin hij actief wil zijn én ervoor slagen met 60% (zie hierboven ‘beroepskennis’).

Zijn er vrijstellingen?

Een VVD, een PCP of een verzekeringstussenpersoon die zich wenst in te schrijven in het register van de tussenpersonen bij de FSMA, zij het als makelaar, agent of subagent, moet houder zijn van bepaalde diploma’s. De verplichtingen verschillen per profiel. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de FSMA waar u een tabel vindt met een overzicht van de diploma’s, getuigschriften en beroepservaring die verplicht zijn voor makelaar, agent of subagent.

Zie V: "Over welke diploma's of getuigschriften moet ik beschikken?"

Waarom dit examen?

Insert is door de FSMA erkend als examencentrum en organiseert examens welke toegang geven tot de gereglementeerde activiteit van (her)verzekeringsbemiddeling en – distributie, in uitvoering van artikel 270 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Met de examenverplichting wenst de FSMA de beroepskennis van de verzekeringstussenpersonen te verbeteren. Certassur is het resultaat van de samenwerking tussen de bank - en verzekeringssector en de betrokken beroepsverenigingen. De FSMA ziet toe op de kwaliteit (inhoud en organisatie) van de examens.

Welk examen moet ik afleggen?

Wij verwijzen u naar de website van Certassur waar u een overzicht vindt van de verschillende examens. Per examen worden eveneens het aantal vragen én de duur van het examen vermeld, alsook de eindtermen onderverdeeld in basis- en beroepskennis.

De kandidaat ontvangt een attest als hij minimum 60% behaalt voor het examen.

Wij raden u aan aandachtig info@certassur.be na te lezen. Hier staat belangrijke informatie voor de elke examenkandidaat.

Hoe verloopt dit in de praktijk?

ic 1Registratie op de Certassur website

Wij zorgen voor uw registratie op de Certassur website. U ontvangt een e-mail met de bevestiging van uw registratie, samen met een login en paswoord. Dit geeft u toegang tot uw ‘MyCertassur’. Een pagina waartoe alleen u toegang heeft. U ontvangt deze gegevens slechts eenmaal bij uw registratie. Vindt u ze niet meer? Geen nood: u stuurt een mail naar info@certassur.be en ze worden u opnieuw toegestuurd.

Bent u ingeschreven voor een examen? Dan vindt u hier de planning van deze examens. Hebt u al een examen afgelegd? Dan vindt u op uw webstek eveneens een overzicht van alle examens die u bij Certassur heeft afgelegd met het resultaat en de attesten voor de examens waarvoor u bent geslaagd.

ic 2Inschrijving voor een Certassur examen

U kunt uzelf niet inschrijven voor een examen. Dat doen wij voor u.

VOLGT U EEN INSERT OPLEIDING? Dan bent u automatisch ingeschreven voor de examendatum die in de planning van de opleiding is opgenomen. U krijgt geen bevestiging meer voor het examen. De prijs van de opleiding omvat eveneens de kosten voor het examen.

Wenst u een examen af te leggen ZONDER VOORAF EEN INSERT OPLEIDING TE VOLGEN, dan bevestigen wij u per mail de inschrijving voor het examen op de overeengekomen datum. In deze mail vindt u ook alle nuttige informatie over de praktische modaliteiten en de betaling.

ic 3Het examen

Het examen wordt centraal aangemaakt. Geen enkel examencentrum kent de vragen of de combinatie van vragen die aan u zullen worden gesteld. Zelfs al legt u op hetzelfde moment hetzelfde examen af als een andere deelnemer, dan nog krijgt u andere vragen, of de vragen in een andere volgorde.

ic 4Examen afleggen

Op de dag van het examen biedt u zich tijdig aan bij het examencentrum. Na identificatie aan de hand van een officieel document (bv. Identiteitskaart) ontvangt u een code of ‘token’ om toegang te krijgen tot het examen.

ic 5Na het examen

Uw examen zit erop. Als u vroeger klaar bent, hoeft u niet te wachten. U kan het examen zelf afsluiten Is de voorziene tijd verstreken, dan sluit het systeem automatisch af. Na het beëindigen van het examen, verschijnt uw resultaat op het scherm en wordt het attest in uw MyCertassur opgeladen ten laatste de dag na het examen. Bent u niet geslaagd, dan wordt natuurlijk enkel uw resultaat vermeld en dient u zich opnieuw in te schrijven voor het examen. U dient wel twee maanden te wachten alvorens u opnieuw een examen kan afleggen (zie examenregels Certassur).

 

Hoe kan u zich het best voorbereiden voor een Certassur examen?

Ons opleidingsaanbod beantwoordt ongetwijfeld aan uw verwachtingen. De inhoud van onze basisopleidingen beantwoordt aan de vastgelegde eindtermen en is de voorbereiding bij uitstek om te slagen voor de gecentraliseerde examens.

Of het nu gaat om een examen ‘basiskennis’ of voor een examen waarin uw ‘beroepskennis’ wordt getest, wij hebben de geknipte opleiding om u voor te bereiden.

Via de functie zoeken onder de rubriek OPLEIDINGEN van onze website vindt u zeker een geplande opleiding die u zal voorbereiden op het examen van uw keuze.

Start de zoekopdracht door de titel van het examen/de tak in te brengen.

Deze opleidingen vindt u allemaal terug onder de noemer ‘basisopleidingen’. De vermelding ‘met Certassur examen’ is meteen de bevestiging dat het over de goede opleiding gaat. In de rubriek ‘doelstellingen’ wordt eveneens in het rood vermeld aan welke Certassur examen de opleiding beantwoordt.

U twijfelt? U vindt niet wat u zoekt? Neem gerust contact met ons op!

Examencentrum Insert

U wenst zoals voorheen in te staan voor de opleiding van uw medewerkers, maar u wenst niet te investeren in een Examencentrum? Ook dan kunt u bij Insert terecht. Wij stellen het examencentrum voor u open zodat uw medewerkers op het tijdstip dat u wenst het examen naar keuze kunnen afleggen.

Prijs

Examen op de door Insert geplande datum in het kader van een gevolgde opleiding

GRATIS

Afwezigheid op het door Insert geplande examen/wijziging van datum (zonder medisch attest) + inplannen nieuwe datum

25€ administratiekosten

Herexamen Insert opleidingen

25€

Examen/herexamen zonder de desbetreffende Insert opleiding te volgen

35€