• Home

Tweedepijler pensioenen voor zelfstandigen

Tweedepijler pensioenen voor zelfstandigen (12u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 12 punten Assuranties/11 CPD punten (IA/BE)

Beschikbare data

Optie: 2 Dag(en) PDF_File

Leden: 970€ - Niet-Leden: 1390€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

01/12/2020: 09:00-16:00

Paul Van Eesbeeck

07/12/2020: 09:00-16:00

Paul Van Eesbeeck


Optie: 2 Dag(en) PDF_File

Leden: 970€ - Niet-Leden: 1390€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

10/12/2020: 09:00-16:00

Paul Van Eesbeeck

14/12/2020: 09:00-16:00

Paul Van Eesbeeck


Doelstelling

Het seminarie richt zich tot al wie professioneel met aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen bezig is.

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze beschikken over een zekere kennis van het functioneren van een levensverzekering en over een fiscale basiskennis.

Theoretische uiteenzettingen worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.

Voorkennis

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze beschikken over een zekere kennis van het functioneren van een levensverzekering en over een fiscale basiskennis.

Theoretische uiteenzettingen worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.

Inhoud

In dit tweedaagse seminarie komen onder meer de volgende thema’s aan bod:

 • nood aan aanvullend pensioenkapitaal: hoeveel aanvullend kapitaal is nodig om er een volwaardig aanvullend pensioeninkomen uit te kunnen putten?
 • grondige bespreking van het VAPZ;
 • grondige bespreking van de IPT-verzekering voor zelfstandigen, met inbegrip van de onderhandse pensioenovereenkomst en de hele externalisatieproblematiek naar aanleiding van de programmawet van 22 juni 2012 en meer recente ontwikkelingen (o.m. de wet van 18 december 2015);
 • grondige bespreking van de POZ
 • grondige bespreking van de 80%-grens, met daarbij ook aandacht voor de verschillende bezoldigingstechnieken van bedrijfsleiders en de impact van de wet van 18 december 2015;
 • grondige bespreking van de impact van de wet van 18 december 2015 op reeds bestaande en nieuw in te voeren aanvullende pensioenplannen voor zelfstandigen;
 • grondige bespreking van de ‘vastgoeddimensie’ van de IPT-verzekering (technieken van voorschot en verpanding), die met een aantal recente ontwikkelingen meer dan ooit in beeld komt;
 • keuze van het beste pensioenvehikel, met speciale aandacht zelfstandigen zonder vennootschap en voor risicodekkingen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie, …;
 • vergelijking loonsverhoging, dividenduitkering en IPT-verzekering;
 • diverse thema’s (rechtsbescherming van de aangeslotene bij gebeurlijk faillissement van de verzekeraar, aanvullend pensioenplan en huwgemeenschap, impact van het nieuw matching-principe op de IPT-verzekering, ...)
 • ter afronding wordt er kort ingezoomd op de tweede pensioenpijler voor werknemers, om de verschillen met het landschap van de zelfstandigen beter te duiden.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.