• Home

Introductie tot het geïntegreerde beheer van activa en passiva (ALM) in een verzekeringsonderneming

Introductie tot het geïntegreerde beheer van activa en passiva (ALM) in een verzekeringsonderneming (6u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties/5,5 CPD punten (IA/BE)

Beschikbare data

Optie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 490€ - Niet-Leden: 730€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

09/12/2020: 09:00-16:00

Bert Lievens


Optie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 490€ - Niet-Leden: 730€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

15/12/2020: 09:00-16:00

Bert Lievens


Doelstelling

Het seminarie is bedoeld voor een breed publiek van betrokkenen bij en gebruikers van ALM: algemeen management, boekhouding en beheerscontrole, productontwikkeling en prijszetting, risicobeheer alsook actuarissen, directeurs leven en niet-leven. Deze opleiding is tevens van nut voor bestuurders en beheerders van pensioenfondsen.

Inhoud

 • Een eerste definitie van ALM
  • Identificatie van de beheerde risico’s, van financiële en verzekeringsaard
  • Identificatie van de beheerhefbomen om op die risico’s in te spelen
 • Organisationele en prudentiële aspecten van ALM
  • Plaats en rol van ALM in de organisatie
  • ALM als steunpilaar van het geïntegreerde risicobeheer (ERM)
  • ALM als steunpilaar van het prudentieël beleid, o.a. Omzendbrief CPA-2006-1 van de NBB en Solvency II
 • Meetinstrumenten van de ALManager
  • De verschillende generaties van ALM instrumenten:
   • Cashflow analyses
   • Deterministische modellen
   • Stochastische modellen
   • Elementaire inzichten in de technische aspecten van deze meetinstrumenten
  • ALM en beleidsbeslissingen, enkele voorbeelden van toepassingen en beleidsindicatoren
   • ALM en het eigen vermogenbeheer, bv. Het vroegere Vrijstellingsdossier “Knipperlichtreserve”, marktrisicomodellen in Solvency II
   • Beheer van de activa (allocatie en realisatiepolitiek)
   • De kost van minimumgaranties in levensverzekeringcontracten enhet indekken ervan, gebruik van “swaptions” in deze context
   • Prijszetting van nieuwe producten


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.