• Home

Verzekeringen bedrijfschade

Verzekeringen bedrijfschade (40u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 25 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Deze opleiding is hoofdzakelijk bestemd voor de kaderleden en de bedienden van de takken brand en technische verzekeringen die belast zijn met de productie en het beheer van de portefeuille “bedrijfsschade”, alsook van de daarmee verbonden schadegevallen. Ook voor personen met een commerciële functie en tussenpersonen is deze opleiding bijzonder nuttig.

Voorkennis

Een goede kennis van de takken brand speciale risico's en/of technische verzekeringen is vereist. De opleiding "inleiding tot de brandverzekering speciale risico's en bedrijfsschade" is een goede voorbereiding op deze opleiding.

Inhoud

 • Analyse van het risico “bedrijfsschade”

  Goed begrijpen welke risico's bedrijfsschade inhoudt, alsook de noodzaak begrijpen, voor het overleven van de onderneming, van een continuîteitsplan.

 • Bepaling van de aan te verzekeren bedragen

  De te verzekeren bedragen worden bepaald op grond van de resultatenrekening en van het groeipercentage van de ondernemingen. Een analyse van de bedrijfskosten van de onderneming is noodzakelijk.

 • Analyse van de algemene voorwaarden

  Een volledige analyse in onontbeerlijk om de dekking te optimaliseren.

 • Tarifering

  Een correcte inschatting van het risico gebeurt niet op goed geluk en vergt het gebruik van technische percentages.

 • Sociale wetgeving en formules voor de verzekering van lonen

  De Belgische sociale wetgeving maakt een onderscheid tussen bedienden en arbeiders. Hun respectieve bezoldigingen zijn niet op dezelfde wijze gedekt. Bovendien bestaan er meerdere verzekeringsformules.

 • Uitbreiding van de waarborgen

  Zoals voor elke verzekering zijn uitbreiding mogelijk. Wanneer en hoe er doeltreffend gebruik van maken?

 • Speciale formules

  Op de markt worden verschillende formules voor verzekeringen tegen bedrijfsschade aangeboden. Wie er de eigenschappen van kent, weet ze op het juiste moment te gebruiken.

 • Rollenspelen en praktijkoefeningen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.