• Home

Boekhouding van de verzekeringen

Boekhouding van de verzekeringen (27u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 15 punten Assuranties

Beschikbare data

Optie: 7 Dag(en) PDF_File

Leden: 1090€ - Niet-Leden: 1450€


Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

05/03/2020: 09:30-12:30

Roland Art

Square de Meeûs 29, 1000 Bruxelles

12/03/2020: 09:30-12:30

Roland Art

Square de Meeûs 29, 1000 Bruxelles

19/03/2020: 09:30-12:30

Roland Art

Square de Meeûs 29, 1000 Bruxelles

23/04/2020: 09:30-12:30

Roland Art

Square de Meeûs 29, 1000 Bruxelles

07/05/2020: 09:30-16:30

Roland Art

Square de Meeûs 29, 1000 Bruxelles

14/05/2020: 09:30-16:30

Roland Art

Square de Meeûs 29, 1000 Bruxelles

29/05/2020: 09:00-12:00 (examen)

Roland Art

Square de Meeûs 29, 1000 BruxellesDoelstelling

Deze cursus is bestemd voor het personeel dat werkt in de financiële en boekhoudkundige diensten van een verzekeringsonderneming.

Voorkennis

Een goede kennis van de algemene boekhouding. Enige ervaring in de dienst boekhouding van een verzekeringsonderneming is een voordeel.

Inhoud

 • Specifieke kenmerken van de verzekeringsactiviteit m.b.t. de boekhoudkundige verwerking en de jaarrekening.
 • Overzicht van de wettelijke en administratieve bepalingen, die de boekhouding van de verzekeringen regelen. Internationaal reglementair kader in het kort.
 • Gevolgen van de wettelijke en administratieve bepalingen op de financiële rapportering.
  • Structuur en schema van de jaarrekening van een verzekeringsonderneming
  • Afzonderlijk beheer
  • Waarderingsregels
  • Boekhoudplan
  • Verschillende elementen van de financiële reporting.
  • Boekhoudkundige verwerking van de specifieke verzekeringsverrichtingen
   • Premies en commissielonen – vorderingen/schulden uit hoofde van verzekerings- nemers – L/R tussenpersonen
   • Schaden
   • RDR
   • Technische voorzieningen
   • Herverzekering
   • Medeverzekering
   • Financiële inkomsten
   • Administratie- en beheerskosten


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.