• Home

Juridische aspecten van de individuele levensverzekering

Juridische aspecten van de individuele levensverzekering (21u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

De opleiding is algemeen bestemd voor alle medewerkers die individuele levensverzekeringsovereenkomsten moeten beheren. Ook voor personen die kennis willen verwerven over de mechanismen in deze materie kan ze interessant zijn.

Inhoud

1. Algemene principes

 • Wat is een levensverzekering?
 • Wat zijn de kenmerken van een individuele levensverzekeringsovereenkomst?
 • Onder welke wetsbepalingen valt een individuele levensverzekeringsovereenkomst?

2. Totstandkoming van de overeenkomst
 • Welke personen mogen of kunnen optreden bij een individuele levensverzekeringsovereenkomst?
 • Onder welke voorwaarden is een levensverzekeringsovereenkomst geldig?
 • Wat zijn de verschillende fases van de totstandkoming van een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Welke precontractuele informatie moet verstrekt worden aan de verzekeringnemer?
 • Mag segmentatie en onder welke voorwaarden?
 • Wanneer en hoe vindt de medische selectie plaats?
 • Hoe bewijst men het bestaan en de inhoud van een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Wanneer is een levensverzekeringsovereenkomst gesloten? Wanneer gaat ze in?
 • Kan de verzekeringnemer, eens zijn levensverzekeringsovereenkomst gesloten is, die overeenkomst opzeggen?

3. De verplichtingen van de partijen tijdens de duur van de overeenkomst
 • Welke verplichtingen heeft de verzekeraar?
 • Welke informatie moet de verzekeraar meedelen aan de verzekeringnemer tijdens de duur van de overeenkomst?
 • Welke verplichtingen heeft de verzekeringnemer?
 • Moet de verzekeringnemer altijd de verzekeringspremie betalen?
 • Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie?
 • Kan een opgezegde levensverzekeringsovereenkomst opnieuw in werking gesteld worden?

4. Rechten van de verzekeringnemer
 • Wie kan een begunstigde aanduiden in het kader van een levensverzekeringsovereenkomst? Wie kan als begunstigde van een levensverzekeringsovereenkomst aangeduid worden? Welke begunstigingsclausules zijn mogelijk? Kan een begunstigde gewijzigd of herroepen worden?
 • Wat zijn de modaliteiten en de limieten van het recht van afkoop?
 • Waaruit bestaat het recht van reductie op een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Beschikt de verzekeringnemer op een recht van voorschot?
 • Kan de verzekeringnemer zijn rechten op zijn levensverzekeringsovereenkomst overdragen? Kan hij zijn levensverzekeringsovereenkomst ook in pand geven?
 • Hoe kan de verzekeringnemer zijn levensverzekeringsovereenkomst wijzigen?

5. Rechten van de begunstigden
 • Hebben de begunstigden een recht op de verzekeringsprestaties?
 • Waarom het voordeel van een verzekeringsovereenkomst aanvaarden?
 • Welke informatie betreffende de verzekeringsovereenkomst kunnen meegedeeld worden aan de begunstigde van een verzekeringsovereenkomst?

6. Rechten van derden
 • Welke derden hebben een recht op een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Welke rechten hebben derden op een levensverzekeringsovereenkomst? Wat zijn de rechten van de “erfgenamen” (van de verzekeringnemer en van de begunstigde)? Wat zijn de rechten van de schuldeisers (van de verzekeringnemer en van de begunstigde)?

7. Het einde van de levensverzekeringsovereenkomst
 • Wanneer eindigt een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Welke documenten mag of moet een verzekeraar eisen vóór het vereffenen van de verzekeringsovereenkomst? Wat te doen in geval van beslag of faillissement?
 • In welke gevallen kan een verzekeraar zich bevrijden van zijn verplichtingen bij een schadegeval? Welke uitsluitingen heeft de wetgever voorzien? Welke contractuele uitsluitingen zijn mogelijk? Kan de begunstigde van de levensverzekeringsovereenkomst uit zijn recht op prestaties ontzet worden?
 • Wat met de dekking in geval van terrorisme (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool, TRIP)?
 • Wat als de begunstigde onvindbaar is (slapende verzekeringen)?
 • Wat zijn de verjaringstermijnen inzake levensverzekeringen?

8. De levensverzekering en het huwelijk
 • Heeft het huwelijksstelsel van de verzekeringnemer een impact op het uitoefenen van zijn rechten?
 • Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding voor de verzekeringsprestatie? Moet er rekening gehouden worden met de aard van de scheiding (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, echtscheiding met wederzijdse toestemming) vóór de verzekeringsovereenkomst vereffend wordt?


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.