• Home

Actualiteit in de levensverzekering 2018 : Transparantie via versterkte informatieverplicht

Actualiteit in de levensverzekering 2018 : Transparantie via versterkte informatieverplicht (6u)

100001 A+B Geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties / 6u Compliance (erkenningsnr. 600.257)

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Dit seminarie is bestemd voor iedereen die zijn kennis over bepaalde aspecten van de juridische actualiteit inzake levensverzekering wil uitdiepen.

De onderwerpen die tijdens het seminarie 2018 aan bod komen zijn met name interessant voor de product managers, de medewerkers van de dienst marketing, de juristen die niet vertrouwd zijn met deze materie alsook de verantwoordelijken voor de interne controle van de verzekeringsondernemingen.

Voorkennis

Er wordt sterk aangeraden om een goed begrip en kennis te hebben van de werking en de mechanismen van de levensverzekering.

Inhoud

TRANSPARANTIE VIA VERSTERKTE INFORMATIEVERPLICHT

(Onder voorbehoud van wijziging in functie van de evolutie van de wetgeving)

1. Informatiefiches

 • Welke informatiefiches moeten opgesteld worden?
 • Over welke levensverzekeringsproducten gaat het?
 • Waaruit bestaat het essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID)?
 • Welke informatie moet op dit document staan. Wie moet het opstellen? Moet het goedgekeurd worden door de FSMA? Wanneer moet het overhandigd worden aan de cliënt? Op welke drager mag het aan de cliënt gegeven worden? Welke zijn de sancties als het niet opgesteld en/of niet afgegeven wordt?
 • Welke andere fiches moeten er opgesteld worden? Welke informatie moet op die fiches staan? Wat zijn de modaliteiten rond de communicatie aan de cliënt?

2. Andere te verstrekken informatie in het licht van de AssurMiFID-wetgeving (impact IDD?)
 • Welke nieuwe informatie moet aan de cliënt verstrekt worden naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn betreffende de verzekeringsdistributie (IDD)? Wat is er veranderd ten opzichte van de in het kader van AssurMiFID te verstrekken informatie? Wie moet de informatie verstrekken ? Hoe verloopt de communicatie in de praktijk?
 • Waaruit bestaat de informatieplicht inzake lasten en kosten verbonden met de verzekeringsovereenkomst? Welke informatie moet verstrekt worden? Over welke producten gaat het? Wanneer en hoe moet de informatie verstrekt worden? Wat zijn de toepasbare sancties in dit verband?
 • Wie moet de deugdelijke verslagen opmaken? Welke informatie moet op deze verslagen staan? Welke verplichtingen moeten in acht genomen worden voor het opstellen ervan? Wat zijn de modaliteiten rond de communicatie? Welke sancties kunnen er opgelegd worden als ze niet worden opgesteld en/of niet worden verstrekt?

3. Vereisten inzake “reclame”
 • Met welke wetgevingen moet er rekening worden gehouden?
 • Wat wordt er verstaan onder het begrip “reclame”?
 • Welke vereisten moeten in acht genomen worden bij het opmaken van “reclame”? Zijn er uitzonderingen op deze verplichtingen?
 • Is er een a priori of a posteriori controle? Wie kan de controle uitvoeren? Welke sancties zijn mogelijk?


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.