• Home

UPDATE - Beleggingsverzekeringen van tak 21 en 23: aantrekkelijk beleggingsinstrument en performant instrument voor vermogensstructurering

UPDATE - Beleggingsverzekeringen van tak 21 en 23: aantrekkelijk beleggingsinstrument en performant instrument voor vermogensstructurering (6u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Het seminarie is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de juridische en fiscale behandeling van de levensverzekeringen en de advisering hieromtrent. We denken hierbij aan medewerkers uit binnendiensten (commerciële dienst leven, juristen, fiscalisten en productieverantwoordelijken leven) en buitendiensten zoals inspecteurs, en tussen - personen. Van de deelnemers wordt een degelijke kennis van de traditionele levensverzekeringsproducten verwacht.

Inhoud

 • Hoe omgaan met de talloze – soms merkwaardige en zelfs tegenstrijdige – standpunten die de diverse belastingadministraties recentelijk hebben ingenomen inzake successierechten op o.m. de verzekeringsgift?
 • Hoe zit het met de bescherming van de reservataire erfgenamen?
 • Hoe ver reikt de internationale financiële gegevensuitwisseling inzake levensverzekeringen?
 • Biedt een levensverzekeraar een veilig onderdak voor de belegger?
 • Is een tak 23-obligatiefonds niet beter dan een tak 21-beleggingsverzekering?
 • Wat is nu concreet de impact van de verhoging van de premietaks naar 2%?
 • Biedt een levensverzekering met twee verzekeringnemers opportuniteiten?

Inhoud
 • Inleiding
  • Onder welk juridisch kader vallen levensverzekeringen?
  • Wat in geval van vrije dienstverlening vanuit Luxemburg?
  • Wat is het verschil tussen tak 23 en een BEVEK?
  • Biedt een levensverzekeraar een veilig onderdak voor de belegger?
 • Roerende fiscaliteit
  • Hoe de roerende voorheffing vermijden?
  • Wat zit het met de grensoverschrijdende informatieverstrekking inzake levensverzekeringen in het buitenland ?
  • Wat is de impact van de verhoging van de premietaks naar 2%?
 • De bij een beleggingsverzekering betrokken partijen en hun rechten
  • Welke aandachtspunten rijzen bij de aanwijzing en de herroeping van de begunstigden?
  • Wat is het nut van de overdracht van rechten na overlijden van de verzekering nemer?
  • Wat is het onderscheid tussen een normatieve en een generieke begunstiging?
  • Wat zijn het nut en de consequenties van de aanvaarding van de begunstiging?
 • Patrimoniumoverdracht via een beleggingsverzekering en de rechten van derden
  • Valt een overlijdenskapitaal in de successie van de verzekeringsnemer?
  • Worden de rechten van de verzekeringnemer (bv. het afkooprecht) vererfd?
  • Kan men via een levensverzekering de reservataire erfgenamen onterven?
  • Kunnen de schuldeisers van de verzekeringnemer uitvoerend beslag leggen?
  • Kunnen de schuldeisers van de verzekeringnemer de aan een derde begunstigde toekomende verzekeringsprestatie aanspreken?
  • Kan een gehuwde persoon zonder instemming van zijn echtgenoot een derde aanduiden als begunstigde?
 • Successierechten en schenkingsrechten
  • Wat zijn de toepassingsmechanismen inzake successierechten op beleggingsverzekeringen?
  • Wanneer, waarop en door wie zijn successierechten verschuldigd bij het overlijden van de verzekeringnemer die niet de verzekerde is?
  • Kunnen er successierechten verschuldigd zijn op de eigen polis van iemand die niet zelf overleden is?
 • Vermogensoverdracht en successieplanning
  • Biedt de aanwezigheid van twee verzekeringnemers opportuniteiten op het vlak van de successierechten?
  • Hoe een beding van conventionele terugkeer en een last van lijfrente bij een schenking kanaliseren via een levensverzekering?
  • Zijn er geen betere alternatieven dan een vastetermijnverzekering voor zogeheten 'juniorplannen'?
  • Kan een levensverzekering geschonken worden?


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.