• Home

Brandverzekering voor woning en handelszaak - de praktijk van contractsluiting en uitgifte

Brandverzekering voor woning en handelszaak - de praktijk van contractsluiting en uitgifte (27u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 24 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Deze modulaire opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de beheerders van brandverzekeringen voor eenvoudige risico’s (polis- en schadebeheer) en de inspecteurs. Een goede kennis van de algemene polisvoorwaarden en een minimum aan ervaring met brandverzekeringen zijn vereist.

Inhoud

 • Hoe de algemene polisvoorwaarden toe te passen en te interpreteren?
 • Hoe afstand van verhaal te integreren in de polisvoorwaarden?
 • Geldt de diefstaldekking ten gunste van de verzekerde ook buiten het verzekerde gebouw?
 • Hoe bij de risicoacceptatie het maximumbedrag te bepalen, alsook de mede- en/of de herverzekering?
 • Waaruit bestaat een premie ? Hoe een zuivere premievoet berekenen?
 • Hoe een zuivere premie omzetten in een handelspremie? En waarom? ...
Inhoud
 • Bepalen van het verzekerde kapitaal
 • Aansprakelijkheid in brand
 • Collectieve polissen - Medeverzekering - Herverzekering
 • Afstand van verhaal
 • Tarifering: Technische regels - Retentie (berekening TMS/VMS) - Structuur en classificatie

Een praktisch voorbeeld van de 3 soorten risico's (woning-landbouwuitbatinghandel) vormt de rode draad doorheen de 3 modules. De opleiders zullen deze praktische dimensie vervolledigen door gebruik te maken van werkdocumenten zoals inspectieverslagen, evaluatieroosters, plannen, ...


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.