• Home

Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadebeheer

Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadebeheer (21u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Deze modulaire opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de beheerders van brandver zekeringen voor eenvoudige risico’s (polis- en schadebeheer) en de inspecteurs. Een goede kennis van de algemene polisvoorwaarden en een minimum aan ervaring met brandverzekeringen zijn vereist.

Inhoud

 • Wat wordt bedoeld met “dringende en redelijke maatregelen” die de verzekerde zelf moet treffen om schade te voorkomen?
 • Hoe dat begrip te interpreteren bij het ontvangen van de schadeaangifte?
 • Hoe de verschuldigde schadevergoeding te bepalen? Hoe de aansprakelijkheid vast te stellen en eventueel verhaal uit te oefenen?
 • Wat wordt bedoeld met “verbouwingswerkzaamheden”?
 • Welke conventies zijn er van toepassing?

Inhoud
 • De wettelijke bepalingen in verband met het beheer van brandschade
 • De bepaling van de schadevergoeding voor elke waarborg, rekening houdend met de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, en met de overdraagbaarheid en de evenredigheidsregel
 • Assuralia-conventies die mogelijk van toepassing zijn, zoals:
  • Afstand van derden verhaal
  • Waterschade
  • Aanrijding door voertuigen
  • Verbintenisverklaring “storm”
  • Artikel 45
 • Praktijkgevallen

Een praktisch voorbeeld van de 3 soorten risico's (woning-landbouwuitbatinghandel) vormt de rode draad doorheen de 3 modules. De opleiders zullen deze praktische dimensie vervolledigen door gebruik te maken van werkdocumenten zoals inspectieverslagen, evaluatieroosters, plannen, …


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.