• Home

Successieplanningstechnieken en successierechten (tak 21, 23, 26)

Successieplanningstechnieken en successierechten (tak 21, 23, 26) (6u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties / banken

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Het seminarie is bestemd voor medewerkers van de diensten leven, financiële en commerciële diensten, juridische adviseurs en tussenpersonen. Wij wijzen erop dat het een inleiding is voor deelnemers die weinig of niet vertrouwd zijn met de materie.

Inhoud

1. Wettelijk erfrecht

 • Welke zijn de basisprincipes van het wettelijke erfrecht? Wat wijzigt er vanaf 1 september 2018?
 • Wat erft de langstlevende partner volgens het wettelijke erfrecht (afhankelijk van de samenlevingsvorm)?
 • Wat is vruchtgebruik en blote eigendom?
 • Hoe kan men aan de hand van een huwelijkscontract afwijken van het wettelijke erfrecht?
 • Welke zijn de nieuwe opportuniteiten voor de nieuw samengestelde gezinnen?
 • Wie zijn de reservataire erfgenamen?
 • Hoeveel bedragen vandaag de nieuwe reserves/beschikbare sommen?

2. Testamentaire vererving
 • Welke soorten testamenten bestaan er?
 • Testament vs levensverzekering, wat te kiezen?

3. Schenking
 • Hoe schenk ik een (on)roerend goed?
 • Hoeveel bedraagt de schenkingbelasting?
 • Wat is de nieuwe globale/punctuele erfovereenkomst? Wat is het nut ervan inzake schenking?

4. Erfenis
 • Waaruit bestaat de erfenis?
 • Hoe kan ik een erfenis aanvaarden of verwerpen?
 • Hoe moet ik een erfenis fiscaal aangeven?
 • Welke zijn de fiscale verjaringstermijnen?

5. Successierechten/erfbelasting
 • Hoeveel bedraagt de erfbelasting in Vlaanderen en hoeveel bedragen de successierechten in Wallonië en in Brussel?
 • Wat zijn de nieuwigheden in dit verband?
 • Hoeveel bedragen de kortingen/vrijstellingen van successierechten/erfbelasting?
 • In welke mate worden samenwonenden gelijkgesteld met gehuwden op het vlak van successierechten/erfbelasting?

6. Successierechten/erfbelasting beperken: technieken

7. Levensverzekeringen
 • Begunstigingsclausules (principes, al dan niet derdenbeding)
 • Successierechten/erfbelasting bij levensverzekeringen
 • Successieplanning met levensverzekeringen
 • De generatiesprong
 • De schenking van de levensverzekeringsovereenkomst (verzekeringsgift)
 • De levensverzekeringsovereenkomst met 2 verzekeringnemers
 • Gebruik van de levensverzekering als onrechtstreekse schenking
 • Vlabel-standpunten.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.