• Home

Nieuwigheden inzake erfrecht en de impact ervan op de verzekering - Van toepassing vanaf 1 september 2018

Nieuwigheden inzake erfrecht en de impact ervan op de verzekering - Van toepassing vanaf 1 september 2018 (4u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 3 punten Assuranties / banken

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Het seminarie richt zich tot medewerkers van de diensten Leven, de financiële en commerciële diensten, de juridische adviseurs en de tussenpersonen die al een basiskennis hebben van het erfrecht.

Inhoud

1. Het erfrecht van de overlevende echtgenoot en van de (stief)kinderen.

  • Welke zijn de rechten van de stiefkinderen ten aanzien van de stiefouders? Wat is de impact voor nieuw samengestelde gezinnen?
2. De nieuwe regels in verband met schenkingen.
  • Wat zijn de nieuwe regels wat betreft het verband tussen schenkingen en levensverzekeringens. Zijn afwijkingen mogelijk?
3. De nieuwe reserves en beschikbare gedeeltes.
  • Hoeveel bedragen de nieuwe reserves en beschikbare gedeeltes? Wat met de reserve van de ouders?
4. De erfovereenkomsten.
  • Waartoe dienen ze?
5. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

6. Rechten van de overlevende echtgenoot als erfgenaam.
  • Wat zijn de uitgebreidere rechten van de overlevende echtgenoot?
7. Gevolgen voor de levensverzekeringsovereenkomsten.
  • Wat is de impact van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op de levensverzekeringsovereenkomsten van de tweede, derde en de vierde pijler.
8. Actualiteit inzake erfrecht en schenkingen.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.