• Home

Nieuwigheden in het kader van de verzekering motorrijtuigen

Nieuwigheden in het kader van de verzekering motorrijtuigen (3u)

100001 A+B geregelde bijscholing | 3 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Iedereen die zijn kennis inzake de verzekering motorijtuigen wenst bij te werken : jurist, schadebeheerder, productiebeheerder, tussenpersoon.

Voorkennis

De deelnemers beschikken al over een basiskennis en ervaring in deze materie.

Inhoud

De opleider bespreekt de materie aan de hand van praktische voorbeelden. Volgende punten komen aan bod:

 • De verplichte verzekering
 • Tariferingsbureau en het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
 • Vergoeding van slachtoffers
  • Zwakke weggebruiker
  • Onschuldig slachtoffer
 • De minimumvoorwaarden
  • Structuur
  • Verzekerde personen
  • Verzekerde voertuigen
   • Omschreven voertuig
   • Vervangingsvoertuig
   • Wijziging van voertuig
 • Het wegslepen van verzekerde voertuig
 • Notie “derde”
 • Schorsing en terug in voege stellen
 • De uitsluitingen
 • Het verhaalrecht
  • De gevallen van verhaalrecht
  • Oorzakelijk verband
  • Bedragen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.