• Home

De impact van de nieuwe regelgeving betreffende verzekeringsdistributie op de AssurMiFID-regels

De impact van de nieuwe regelgeving betreffende verzekeringsdistributie op de AssurMiFID-regels (6u)

100001 A+B geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties/Bijscholing Compliance

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Dit seminarie richt zich tot medewerkers van verzekeringsondernemingen voor wie de toepassing van de IDD-richtlijn gevolgen heeft. Compliance Officers, juristen, distributieverantwoordelijken, …
Deze vorming is ook nuttig voor interne opleiders en voor verzekeringstussenpersonen.
De opleiding is beperkt tot de medewerkers van de verzekeringsondernemingen en van de verzekeringsinstellingen.

Voorkennis

De deelnemers dienen al over een basiskennis van de AssurMiFID-regels te beschikken (bv. door een eerder gevolgde AssurMiFID-opleiding).

Inhoud

De volgende thema’s komen aan bod tijdens het seminarie, met bijzondere aandacht voor - waar van toepassing - de nieuwigheden en aanpassingen die de nieuwe regelgeving betreffende verzekeringsdistributie oplegt.

1. Wettelijk kader

 • Van de IMD-richtlijn naar de IDD-richtlijn
 • De verschillende luiken van de Belgische omzettingswet

2. Doelstelling en toepassingsgebied

3. Professionele en organisatorische vereisten

4. Gedragsregels
 • Toepassingsgebied
 • Fundamentele gedragsregel
 • De notie ‘klant’ (professionele klant, collectieve verzekeringen)

5. Informatieplicht
 • Algemene informatieplicht
 • Informatie in verband met de transparantie (vergoedingen, kosten en lasten)
 • Informatiedocument over het verzekeringsproduct
 • Communicatiemodaliteiten

6. Zorgplicht
 • Algemeen schema
 • Zorgplicht voor alle producten
 • Zorgplicht voor de IBIP’s

7. Belangenconflicten

8. Aanmoedigende maatregelen (Inducement)

9. Goed bestuur en productkennis
 • Principes en toepassingsgebied
 • De notie ‘ontwerper’
 • Goedkeuringsproces (inclusief bepaling van de doelmarkt)
 • Distributieproces
 • Interacties tussen de ontwerper en de verdeler

10. Rapportering aan klanten (deugdelijke verslagen)

11. Klantdossier en gegevensbewaring

12. Cross-selling

13. Aansprakelijkheid en sancties

Komen niet aan bod:
 • Het statuut van de verzekeringstussenpersoon
 • Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van verzekeringstussenpersoon


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.