• Home

IFRS 17 - Verzekeringscontracten : Niet-levensverzekering & AO (DAG 1)

IFRS 17 - Verzekeringscontracten : Niet-levensverzekering & AO (DAG 1) (6u)

5,5 CPD punten (IA/BE)

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

De opleiding richt zich tot deelnemers die betrokken zijn bij de implementatie van IFRS 17 binnen (her)verzekeringsondernemingen en tot gebruikers van financiële rapporteringen in IFRS (boekhouding, rapportering, beheerscontrole, risk management, ALM, interne audit …).

Personeelsleden van consulting-bedrijven worden niet toegelaten tot de opleiding.

Voorkennis

Een basiskennis van de internationale rapporteringsstandaarden onder IFRS is aan te raden.

Inhoud

De IASB (International Accounting Standards Board) heeft in mei 2017 de nieuwe standaard IFRS 17 over de boekhoudkundige verwerking van verzekerings- en herverzekeringscontracten gepubliceerd. Deze standaard moet vanaf 2021 worden toegepast door alle ondernemingen die (her)verzekeringscontracten onderschrijven. De standaard vereist tevens de publicatie van vergelijkende cijfers over het boekjaar 2020.
Ten opzichte van de huidige praktijk onder IFRS 4, brengt de nieuwe standaard IFRS 17 belangrijke wijzigingen met zich mee op het vlak van de waardering en de presentatie van verzekerings- en herverzekeringscontracten. IFRS 17 zal de verzekeringsondernemingen ertoe nopen om hun boekhoudkundige aanpak volledig te herzien en zal fundamentele aanpassingen met zich meebrengen aan de informatie- en rapporteringssystemen.
Deze nieuwe standaard en de implementatie ervan leiden tot een aantal vragen die tot op heden niet zijn beantwoord en tot een aantal uitdagingen die bedrijven zullen moeten aangaan. Het is daarom essentieel dat de bedrijven zich voorbereiden op die verandering en op basis van concrete voorbeelden de mogelijke antwoorden zo goed mogelijk begrijpen.

De opleiding bestaat uit twee delen : een eerste deel behandelt de schadeverzekeringsovereenkomsten en arbeidsongevallen en een tweede deel de levensverzekeringsovereenkomsten.

DAG 1: Niet-levensverzekering en arbeidsongevallen
09u00: Algemene onderwerpen
11u00: Pauze
11u30: Niet levensverzekering

 • Premium Allocation Approach
 • Discounting
 • Level of Aggregation
 • Onerous test
 • 12u30: Lunch
  13u30: Niet levensverzekering: Practical Example
  14u30 Pauze
  15u00 : Arbeidsongevallen
  16u00 : Q&A


  De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.