• Home

Aanvullende pensioenen en levensverzekering in al hun aspecten

Aanvullende pensioenen en levensverzekering in al hun aspecten (39u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 25 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Deze opleiding is vooral bedoeld voor medewerkers van verzekerings-ondernemingen. Deze modulaire cursus richt zich tot jongere kaderleden en bedienden die belast zijn met het beheer, de technische ondersteuning en de commercialisering van levensverzekeringen onderschreven ter uitvoering van pensioentoezeggingen/pensioenovereenkomsten, en die hun kennis van deze materie willen verdiepen of actualiseren.

Voorkennis

Een basiskennis van begrippen in verband met de levensverzekering is wenselijk om deze cursus succesvol te volgen. Praktische ervaring in de groepsverzekering en de individuele levensverzekering zijn pluspunten.

Inhoud

UPDATE 2019

 • 1. Economische aspecten – (3u)
  pensioenproblematiek / driepijlersysteem / aanvullende pensioenen in België

 • 2. Aspecten van de sociale zekerheid – (1u30)
  wettelijk pensioen in België

 • 3. Juridische aspecten – (1u30)
  reglementeringen/ circulaires / adviezen / opinies / ...

 • 4. Technische & prudentiële aspecten - (9u)
  tak 21 & 23 / verzekeringstechnieken / tarifering / technische voorzieningen / dekkingswaarden / veiligheid en solvabiliteit / winstdeelnames / algemeen fonds / fonds met aangewezen activa / beleggingsfondsen / financiering / individuele rekeningen & financieringsfondsen / reductie / afkoop / overdracht / opzegging / …

 • 5. Sociale aspecten – (12u)
  Collectieve en individuele pensioentoezegging/ pensioenovereenkomst/ invoering, wijziging, opheffing / sectoraal pensioenstelsel / sociaal pensioenstelsel en sociale pensioenovereenkomst / beheers- en transparantieverslag, aangifte inzake beleggingsbeleid / toezicht / aansluiting, uittreding, pensionering, overlijden / verworven reserve en prestatie / pensioenfiche / discriminatie / verjaring …

 • 6. Aspecten in verband met de databank aanvullende pensioenen (DB2P) - (1u30)
  KSZ-netwerk / aangiften aan DB2P / raadpleging van DB2P / ...

 • 7. Fiscale en parafiscale aspecten - (6u)
  fiscaliteit van de premies / de technische voorzieningen / de winstdeelnames / de prestaties / de 80%-regel / de sociale zekerheidsbijdragen van 8,86% en 3% (Wijninckx) / successierechten / …

 • 8. Diverse aspecten naargelang de actualiteit - (1u30)

De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.