• Home

Antiwitwaswetgeving - opleiding voor tussenpersonen

Antiwitwaswetgeving - opleiding voor tussenpersonen (6u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Voor iedereen die terzake nog geen opleiding heeft gevolgd en een attest voor het FSMA nodig heeft in het kader van zijn/haar wettelijke verplichtingen voor de toegang tot het beroep van verzekeringstussenpersoon, of als verantwoordelijke voor de distributie.

Inhoud

Wettelijke verplichting voor tussenpersonen! Bij de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling is voorzien in strengere voorwaarden met betrekking tot de beroepskennis van de tussenpersonen die bemiddelen in levensverzekeringen, en van de verantwoordelijken voor de distributie: voortaan wordt u verondersteld de antiwitwaswetgeving te kennen. De wet verplicht u daartoe.

En als u ze niet kent? De kennis van de antiwitwaswetgeving wordt een voorwaarde voor FSMA-toelating. Indien u die kennis niet kunt aantonen, kan u van de lijst worden geschrapt.

Wat moet u doen? Voor het verwerven van die kennis, organiseert Insert www.insert.be een opleiding van 6 uur over:

  • de nieuwe antiwitwaswetgeving,
  • de verplichtingen voor verzekeringsbemiddelaars en,
  • de taakverdeling tussen verzekeraars en verzekeringsbemiddelaars


Welke zijn de voordelen van de opleiding? Het slagen voor de eindproef van deze opleiding, geeft u de garantie dat u voldoet aan de wettelijke verplichting. De verzekeringsondernemingen en de FSMA kunnen die lijst raadplegen. De antiwitwaswetgeving verplicht u ertoe uw personeel in te lichten en te sensibiliseren.

En ook :
De verenigingen hebben gedragsregels voor de distributie van financiële producten uitgewerkt. Die gedragsregels beschrijven de verplichtingen die u o.a. Hebt inzake precontractuele informatie en bestrijding van bijzondere mechanismen, en uw plichten in het kader van de antiwitwaswetgeving. Na de opleiding kunt u de sectorale gedragsregels ondertekenen. Doet u dat niet, dan moet u dit achteraf met elke verzekeringsonderneming afzonderlijk regelen.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.