Wegens een Hack attempt zijn we verplicht de toegang tot onze website te blokkeren. Voor alle inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij het Insert Team (02/547.57.02-03 of info@insert.be)

Al onze opleidingen gaan door zoals gepland en u zal kunnen rekenen op dezelfde dienstverlening

U kan onze kalender 2020 hieronder raadplegen:
januari - maart april - juni

Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Insert Team

Suite à une tentative de hacking, nous sommes obligés de bloquer l’accès à notre site web. Pour toutes informations et inscriptions, vous pouvez prendre contact avec la Insert Team (02/547.57.02-03 ou info@insert.be)

Toutes nos formations auront lieu comme planifiées et vous pourrez compter sur le même service.

Pour consulter nos calendriers 2020 :
janvier - mars avril - juin

Veuillez nous excuser pour cet inconvénient.

Insert Team