Trajecten

Hieronder vind u per traject ons volledig opleidingsaanbod (met en zonder data).

Aansprakelijkheid


Algemene BA & beroepsaansprakelijkheid (tak 13) (details)

Algemene BA (tak 13) (details)

BA ondernemingen (details)

Rechtsbijstandsverzekering (details)

De toepassing van BA-verzekeringen op mobiliteit (details)

Strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures (details)

Webclass 10: 60 vragen over BA privé-leven - deel I (tak 13) (details)

Webclass 17.1: Samenloop van verzekeringen (deel 1) (details)

Webclass 17.2: Samenloop van verzekeringen (deel 2) (details)

Arbeidsongevallen


Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b) (details)

De toepassing van BA-verzekeringen op mobiliteit (details)

Lezen en begrijpen van medische dossiers - een praktische benadering (details)

Auto


BA motorrijtuigen (takken 3 & 10) (details)

De Expertise en RDR-overeenkomst voor auto-experts (tak 10) (details)

Inleiding tot de expertise en RDR-overeenkomst: basisprincipes van het dossierbeheer (details)

Lichamelijke letsels (takken 1, 10 en 13) (details)

Gedragsregels inzake schaderegeling (BA) (details)

RDR EVENT - RDR vandaag en RDR morgen (details)

De regeling van materiële schade en lichamelijke letsels in de motorrijtuigenverzekering in Frankrijk (details)

De toepassing van BA-verzekeringen op mobiliteit (details)

Internationale schaderegeling (tak 10) (details)

Lichamelijke letsels in de praktijk (takken 1, 10, 13) (details)

Nieuwigheden in het kader van de verzekering motorrijtuigen (details)

Subrogatoir en eigen verhaalsrecht bij de regeling van letselschade (tak 10) (details)

RDR-beheer en toepassing van de expertiseovereenkomst (details)

Webclass 20: 101 vragen over Autoverzekering - deel 1 (tak 10) (details)

Webclass 20: 101 vragen over Autoverzekering - deel 2 (tak 10) (details)

Webclass 5: Het ABC van de RDR - deel I (tak 10) (details)

Brand


Brandverzekering speciale risico's en bedrijfsschade (details)

Technische verzekeringen (details)

Verzekering brand en natuurevenementen (tak 8) (details)

De toepassing van BA-verzekeringen op mobiliteit (details)

Brandverzekering Speciale Risico's (details)

Brandverzekering voor woning en handelszaak - de praktijk van contractsluiting en uitgifte (details)

Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadebeheer (details)

Brandverzekering voor woning en handelszaak - schadepreventie in de praktijk (details)

Technische verzekeringen (details)

Verzekeringen bedrijfschade (details)

Finance


IFRS 17 - Verzekeringscontracten : Levensverzekering (DAG 2) (details)

IFRS 17 - Verzekeringscontracten : Niet-levensverzekering & AO (DAG 1) (details)

Introductie tot het geïntegreerde beheer van activa en passiva (ALM) in een verzekeringsonderneming (details)

Boekhouding van de verzekeringen (details)

Intro & Algemeen


Algemene inleiding in de verzekeringen (details)

Herverzekering (details)

Webclass 15: Het verzekeringscontract (details)

Leven


Individuele en collectieve verzekeringen tegen lichamelijke letsels (details)

Levensverzekeringen - Niet-particulieren (takken 21, 22, 23 en 26) (details)

Levensverzekeringen - particulieren (takken 21-22-23-26) (details)

Verzekering individueel gewaarborgd inkomen (details)

Antiwitwaswetgeving - opleiding voor tussenpersonen (details)

Actualia tweedepijlerpensioenen voor zelfstandigen (details)

Actualiteit in de levensverzekering 2018 : Transparantie via versterkte informatieverplicht (details)

De individuele levensverzekering : de juridische mechanismen van A tot Z. (details)

De juridische, fiscale en financiële gevolgen van samenlevingsvormen (details)

Nieuwe reglementeringen betreffende aanvullende pensioenen (details)

Nieuwigheden inzake erfrecht en de impact ervan op de verzekering - Van toepassing vanaf 1 september 2018 (details)

Successieplanningstechnieken en erfbelasting (tak 21, 23, 26) (details)

Successieplanningstechnieken en successierechten (tak 21, 23, 26) (details)

Tweedepijler pensioenen voor zelfstandigen (details)

UPDATE - Beleggingsverzekeringen van tak 21 en 23: aantrekkelijk beleggingsinstrument en performant instrument voor vermogensstructurering (details)

Aanvullende pensioenen en levensverzekering in al hun aspecten (details)

De groepsverzekering en de individuele pensioentoezeggingsverzekering in al hun aspecten (details)

Juridische aspecten van de individuele levensverzekering (details)

Webclass 1: Levensverzekeringen in het kader van successieplanning (takken 21 en 23) (details)

Wet


Antiwitwaswetgeving (details)

Het verzekeringscontract (details)

Opleiding Compliance voor de verzekeringssector (details)

Twin Peaks II - Toepassing van de AssurMiFID-gedragsregels op de verzekeraars en verzekeringstussenpersonen (details)

Verzekeringswetgeving (details)

De impact van de nieuwe regelgeving betreffende verzekeringsdistributie op de AssurMiFID-regels (details)

Privacy-wetgeving (details)

end faq