Wie zijn wij?

INSERT is het opleidingscentrum van de Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen (Assuralia). Wij zijn autonoom en financieel onafhankelijk.

Onze missie ?

Kwalitatieve, verzekeringstechnische opleidingen aanbieden, waarbij theorie en praktijk de delen van één geheel vormen. Op het vlak van vorming, training en opleiding voor alle verzekeringsondernemingen een dienstencentrum met toegevoegde waarde zijn.

Vakkennis, onze troef

In de verzekeringssector, waar evolutie regel is geworden, bestaat er een grote nood aan up-to-date en kwalitatieve verzekeringstechnische opleidingen. INSERT is hiervoor de ideale partner. terecht. Als competence center van de Beroepsvereniging hebben wij een duidelijk zicht op de sector en zijn leerbehoeften. Bovendien zijn al onze opleiders vakspecialisten in hun domein.

Uw kwaliteitsgarantie

Professionalisme dragen wij hoog in het vaandel. INSERT heeft duidelijk gekozen voor een kwalitatieve positionering en legt zich hoge normen op. Insert is erkend door QFor en door het Agentschap ondernemen van de Vlaamse Gemeenschap als professionele en deugdelijke opleidingspartner.

Ons publiek ?

Bestaat voornamelijk uit medewerkers van verzekeringsondernemingen of uit makelaars en al hun medewerkers. Ook andere professionele beroepsgroepen hebben vaak interesse voor onze opleidingen: advocaten, adviserende geneesheren, docenten en insurance managers uit de industrie. Kortom, iedereen die zich wil scholen of bijscholen op het vlak van verzekeringen zit goed bij INSERT. Onze verzekeringstechnische cursussen bieden wij aan op 3 niveaus (basis, uitdieping en specialisatie) en op geregelde tijdstippen. Wij organiseren eveneens studiedagen of seminaries in het kader van de sectoractualiteit.

De meeste opleidingen staan open voor mensen uit verschilende bedrijven, maar ook cursussen op maat die perfect aansluiten bij de specifieke leerbehoeften van de medewerkers van eenzelfde bedrijf zijn mogelijk. Ze kunnen bij u of in onze lokalen georganiseerd worden. Uw noden en individuele behoeften zijn immers ons uitgangspunt.

Onze opleiders

Onze opleiders beschikken over de nodige kennis en de onontbeerlijke motivatie. Maar dat is niet alles. Alle opleiders hebben praktijkervaring in de verzekeringswereld en kunnen zo naadloos theorie op praktijk laten aansluiten.