+32 2 547 57 02/03

 Omwille van het coronavirus zijn de opleidingen bij Insert tijdelijk opgeschort

Het Insert team blijft te uwer beschikking


WELKOM op de website van INSERT

Competence center van Assuralia Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen

 

Op zoek naar?

  • Praktijkgerichte opleidingen
  • Met “on-the-field” trainers
  • Opleidingen op maat

Erkend examencentrum Certassur

  • FSMA erkende examens


Verder gaan in het Nederlands

 A cause du coronavirus, les formations Insert sont suspendues provisoirement

Nous restons à votre disposition


BIENVENUE sur le site de Insert

Competence center de Assuralia Union prof des entreprises d’assurances

 

Vous êtes à la recherche de ?

  • Formations pratiques
  • Avec des formateurs « de terrain »
  • Formations sur mesure

Centre d’examen agréé Certassur

  • Examens agréés FSMA


Continuer en français