+32 2 547 57 02/03

 

Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b)

Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b) (12u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 12 punten Assuranties * met Certassur examen

Beschikbare data

U heeft gekozen voor de beschikbare opleidingsdagen in het Frans.

Optie: 3 Dag(en) PDF_File

Leden: 590€ - Niet-Leden: 790€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

17/09/2020: 09:00-16:00

Alexandra Tatti

24/09/2020: 09:00-16:00

Alexandra Tatti

08/10/2020: 09:00-10:30 (examen)

- Certassur


Doelgroep

Voor elke starter in de branche AO en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding beheersen de deelnemers de belangrijkste noties en begrippen van de arbeidsongevallenverzekering.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op de Certassur examens “Arbeidsongevallen (tak 1b)” - beroepskennis

Inhoud

1. De kenmerken van de tak arbeidsongevallen
2. Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet
3. Het contract arbeidsongevallenverzekering
4. Het begrip arbeidsongeval

 • Begrip ongeval
 • Begrip arbeidsongeval
 • Begrip arbeidswegongeval
5. Schadeloosstelling
 • Dodelijke ongevallen
 • Medische, farmaceutische, hospitalisatie, prothese kosten …
 • Het basisloon
 • Tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Hulp van derden
6. Burgerlijke aansprakelijkheid
7. Het toezicht op de arbeidsongevallenverzekering: Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), de NBB en de FSMA
8. Procedure
 • Verplichting tot aangifte
 • Verwittiging ziekenfonds
 • Verjaring
 • Bekrachtiging door het Fedris
9. Bijzondere regelingen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.