+32 2 547 57 02/03

 

Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b)

Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b) (12u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 12 punten Assuranties * met Certassur examen

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Voor elke starter in de branche AO en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding beheersen de deelnemers de belangrijkste noties en begrippen van de arbeidsongevallenverzekering.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op de Certassur examens “Arbeidsongevallen (tak 1b)” - beroepskennis

Inhoud

1. De kenmerken van de tak arbeidsongevallen
2. Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet
3. Het contract arbeidsongevallenverzekering
4. Het begrip arbeidsongeval

 • Begrip ongeval
 • Begrip arbeidsongeval
 • Begrip arbeidswegongeval
5. Schadeloosstelling
 • Dodelijke ongevallen
 • Medische, farmaceutische, hospitalisatie, prothese kosten …
 • Het basisloon
 • Tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Hulp van derden
6. Burgerlijke aansprakelijkheid
7. Het toezicht op de arbeidsongevallenverzekering: Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), de NBB en de FSMA
8. Procedure
 • Verplichting tot aangifte
 • Verwittiging ziekenfonds
 • Verjaring
 • Bekrachtiging door het Fedris
9. Bijzondere regelingen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.