+32 2 547 57 02/03

 

Het verzekeringscontract

Het verzekeringscontract (12u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 12 punten Assuranties * met Certassur examen

Beschikbare data

U heeft gekozen voor de beschikbare opleidingsdagen in het Frans.

Doelgroep

Voor elke starter in de verzekeringssector en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers kennis van de verzekeringswetgeving, het verzekeringscontract en de daar uit voortvloeiende verplichtingen.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op de Certassur examens "Wetgeving" - basiskennis

Inhoud

 • Deel 4 wet 4 april 2014
  • Toepassingsgebied deel 4
  • Kenmerken van de wet
  • Begrip verzekering
  • Indeling van de verzekeringen volgens de wet
  • Tot stand komen van de verzekering
  • Bewijsregeling
  • Mededelingsplicht
  • Premie
  • Verplichtingen van de verzekerde bij schade
  • Wettelijke uitsluitingen
  • Duur en einde van de overeenkomst
  • Verjaring
  • Beding ten behoeve van derde
  • Medeverzekering
 • Algemene kennis inzake verzekeringen
  • Wettelijk verplichte verzekeringen
  • Ombudsman van de verzekeringen.
 • Zaakverzekeringen
 • Controle op de verzekeringsondernemingen en Europese regelgeving
  • Controle-instanties
  • Europees paspoort en Home Country Control
 • Verzekeringsbemiddeling en distributie – deel 6 wet 4 april 2014
  • Toezicht door het FSMA


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.