+32 2 547 57 02/03

 

Verzekeringswetgeving

Verzekeringswetgeving (18u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 18 punten Assuranties * met Certassur examen

Beschikbare data

Optie: 4 Dag(en) PDF_File

Leden: 1060€ - Niet-Leden: 1470€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

09/10/2020: 09:00-16:00

Peter De Potter

16/10/2020: 09:00-16:00

Peter De Potter

23/10/2020: 09:00-16:00

Peter De Potter

28/10/2020: 09:00-10:30 (examen)

- Certassur


Doelgroep

Voor elke persoon die een grondige kennis wenst te verwerven inzake de verzekeringswetgeving

Doelstelling

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers kennis van de verzekeringswetgeving, het verzekeringscontract en de daar uit voortvloeiende verplichtingen. Zij hebben eveneens kennis van de Controle op de verzekeringsondernemingen en Europese regelgeving, de verzekeringsbemiddeling en -distributie, alsook van de marktpraktijken en consumentenbescherming,

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op de Certassur examen "Wetgeving" - beroepskennis

Inhoud

 • Deel 4 wet 4 april 2014
  • Toepassingsgebied deel 4
  • Kenmerken van de wet
  • Begrip verzekering
  • Indeling van de verzekeringen volgens de wet betreffende de verzekeringen
  • Tot stand komen van de verzekering
  • Bewijsregeling
  • Mededelingsplicht
  • Premie
  • Verplichtingen van de verzekerde bij schade
  • Wettelijke uitsluitingen
  • Duur en einde van de overeenkomst
  • Verjaring
  • Beding ten behoeve van derde
  • Medeverzekering
 • Algemene kennis inzake verzekeringen
  • Wettelijk verplichte verzekeringen
  • Ombudsman van de verzekeringen
 • Zaakverzekeringen
  • Waardebepaling van de te verzekeren goederen
 • Controle op de verzekeringsondernemingen en Europese regelgeving
  • Controle-instanties
  • Europees paspoort en Home Country Control
  • Toepasselijk recht op de verzekeringsovereenkomst
  • Bescherming van de verzekerden en derden tegen onvermogen van de verzekeraar
  • Toelating verzekeraar per tak/groep van takken
  • Ombudsman van de verzekeringen
 • Verzekeringsbemiddeling en distributie – deel 6 wet 4 april 2014
  • Begrip (her)verzekeringsbemiddeling
  • Toepassingsgebied
  • Verzekeringsmakelaar, verbonden/niet-verbonden agent, subagent
  • VVD, PCP
  • Informatieverplichting
  • Toezicht door het FSMA
  • Sancties
  • Europees paspoort en Home Country Control
 • Marktpraktijken en consumentenbescherming
  • Toepassingsgebied
  • Algemene informatieverplichting en sancties
  • Reclame
  • Verboden handelspraktijken
  • Gezamenlijk aanbod
  • Verkoop op afstand
  • Sancties


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.