+32 2 547 57 02/03

 

AO - De wet op de vergoeding van de arbeidsongevallen

AO - De wet op de vergoeding van de arbeidsongevallen (30u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 20 punten Assuranties

Beschikbare data

U heeft gekozen voor de beschikbare opleidingsdagen in het Nederlands.

Optie: 6 Dag(en) PDF_File

Leden: 1220€ - Niet-Leden: 1520€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

14/10/2020: 09:00-16:00

Geert Hullebroeck

21/10/2020: 09:00-16:00

Geert Hullebroeck

28/10/2020: 09:00-16:00

Geert Hullebroeck

18/11/2020: 09:00-16:00

Geert Hullebroeck

25/11/2020: 09:00-12:00

Geert Hullebroeck

04/12/2020: 09:00-12:00 (examen)

Geert Hullebroeck


Doelgroep

Elke persoon die een grondige kennis dient te verwerven inzake de wetgeving op de arbeidsongevallen

Doelstelling

Aan het einde van deze opleiding zullen de deelnemers in staat zijn om de wetteksten over de arbeidsongevallen te begrijpen

Voorkennis

Een goede algemene vorming in de verzekering is onontbeerlijk om deze cursus met succes te volgen.

Inhoud

 • Algemene principes en historisch overzicht van de wet
 • Toepassingsgebied
 • Begrippen inzake de arbeidsongevallen
 • Mechanisme van het bewijs
 • Begrippen inzake de arbeidsongevallen op de weg naar en van het werk
 • Dodelijke ongevallen
 • Basisloon
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Herziening en aanvullende vergoedingen
 • Geneeskundige kosten, protheses en verplaatsingskosten
 • Administratieve procedures en formaliteiten
 • Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris)
 • Aansprakelijkheidsvordering
 • Tarief- en beheersreglementering voorgeschreven door de controleoverheden
 • Toepassing van de praktische methodes voor de tarifering


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.