+32 2 547 57 02/03

 

Lezen en begrijpen van medische dossiers - een praktische benadering

Lezen en begrijpen van medische dossiers - een praktische benadering (18u)

Beschikbare data

Optie: 3 Dag(en)

Leden: 1280€ - Niet-Leden: 1690€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

27/05/2021: 09:00-16:00

Reinhilde Buelens

03/06/2021: 09:00-16:00

Reinhilde Buelens

10/06/2021: 09:00-16:00

Reinhilde Buelens


Doelgroep

Het seminarie richt zich tot:

 • medewerkers die instaan voor de medische acceptatie "Overlijden", "Invaliditeit" en "Gezondheidszorgen"
 • beheerders en verantwoordelijken schadedossiers "Invaliditeit"
 • beheerders en verantwoordelijken schadedossiers "Gezondheidszorgen"

Doelstelling

 • Het begrijpen en correct kunnen interpreteren van de medische termen die voorkomen op medische vragenlijsten, medische getuigschriften en verslagen van adviserende geneesheren.
 • De evolutie van de aandoening en de mogelijke complicaties kunnen inschatten.
 • Het medisch kunnen beoordelen van ingevulde medische vragenlijsten en het bepalen van acceptatievoorwaarden in het kader van nieuwe verzekeringsaanvragen “Overlijden”, “Invaliditeit” en “Gezondheidszorgen”.
 • De link kunnen leggen tussen de pathologie en de medische kosten die ermee gepaard gaan.
  • De voorafbestaandheid van een aandoening kunnen evalueren.
  • Een inschatting kunnen maken van de arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit een pathologie.

Inhoud

De essentiële begrippen en terminologie uit de anatomie en de pathologie met hun traumatische, chirurgische en medisch-wettelijke achtergrond. Met inbegrip van:

 • de medische antecedenten en mogelijke evoluties

 • De werking en de functies van de stelsels. Met inbegrip van:
  • de ermee gepaard gaande aandoeningen, onderzoeken en behandelingen
  • de ermee gepaard gaande aandoeningen en de eraan gerelateerde arbeidsongeschiktheid
  • specifieke aandacht voor zenuwstelsel (link met psychiatrie, depressies, ... gekaderd in medische kostenverzekering en invaliditeitsverzekering)
  • specifieke aandacht voor 'Ernstige ziekten' voorzien in de hospitalisatieverzekering

  Opvolging van medische dossiers.
  • medisch attest eerste vaststelling
  • pathologische voorgeschiedenis
  • evolutie van de letsels
  • speciale onderzoeken, behandelingen, acceptatie en weigering
  • balans van de blijvende letsels
  • betwisting en opvolging gerechtelijk dossier


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.