+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Kredietbemiddeling en hypothecair krediet

Kredietbemiddeling en hypothecair krediet (12u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing 12 punten Assuranties * met Certassur examen

Beschikbare data

Optie: 3 Dag(en)

Leden: 590€ - Niet-Leden: 790€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

21/05/2021: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

28/05/2021: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

04/06/2021: 09:00-11:00 (examen)

Benny De Cauwer


Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor hypothecaire kredietbemiddelaars en iedereen die in zijn beroeps-activiteiten met hypothecaire kredieten te maken heeft (voor meer informatie zie de website van de FSMA).

Doelstelling

Sinds 1 november 2015 is de FSMA bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet. Zij legt de kredietbemiddelaar een examenverplichting op. Hierbij wordt rekening gehouden met de wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht, het KB van 29 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van boek VII van het WER en het KB van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het WER. Daarnaast is er de wet op het hypothecair krediet van 22 april 2016 waarvan de uitvoeringsbesluiten op 1 december 2016 in voege zullen treden.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op de Certassur examens "Algemene principes van de kredietbemiddeling" en "Hypothecair krediet" - beroepskennis

Inhoud

 • ALGEMENE BEGINSELEN KREDIETBEMIDDELING
  • begrippen kredietgevers en kredietbemiddelaars;
  • organen voor toezicht op de kredietbemiddeling;
  • de wetgeving met betrekking tot de kredietbemiddeling;
  • compliance, antiwitwaswetgeving en gedragscodes;
  • contractueel recht: totstandkoming van een contract en vormvereisten
  • een basiskennis op het gebied van de huwelijksvermogensstelsels;
  • wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • HYPOTHECAIR KREDIET
  • het Belgische financiële en economische landschap;
  • de Belgische markt op het gebied van hypothecair krediet;
  • de wetgeving met betrekking tot het hypothecair krediet, de marktpraktijken en de consumentenbescherming;
  • de verschillende huwelijksvermogensstelsels en de gevolgen voor de kredietaanvraag
  • de hypothecaire kredietproducten en de nevendiensten die daarmee doorgaans samen worden aangeboden;
  • het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst van hypothecair krediet;
  • de procedures voor het aankopen van een onroerend goed;
  • de organisatie en de werking van de kadastrale registers;
  • de zekerheden en hun waardebepaling;
  • de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument;
  • de bedrijfsethiek, interne procedures en gedragscode van de sector;
  • de witwaswetgeving.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.