+32 2 547 57 02/03

 

Levensverzekeringen - particulieren & niet particulieren (takken 21-22-23-26)

Levensverzekeringen - particulieren & niet particulieren (takken 21-22-23-26) (30u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 30 punten Assuranties* met Certassur examen

Beschikbare data

U heeft gekozen voor de beschikbare opleidingsdagen in het Nederlands.

Optie: 6 Dag(en) PDF_File

Leden: 1470€ - Niet-Leden: 2070€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

07/10/2020: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

14/10/2020: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

21/10/2020: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

28/10/2020: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

12/11/2020: 09:00-16:00

Benny De Cauwer

19/11/2020: 09:00-12:00 (examen)

- Certassur


Doelgroep

Voor elke starter in de tak leven.

Doelstelling

 • De verschillende soorten levensverzekeringen kennen (beleggingsproducten inbegrepen).
 • Een basiskennis verwerven van de techniek, de juridische aspecten en de fiscaliteit van de levensverzekering
 • De essentiële kenmerken kennen en begrijpen van de pensioenen van de 2de pijler voor loontrekkenden en zelfstandigen: Groep - IPT en VAPZ
 • De voornaamste aspecten van de fiscaliteit van deze pensioenen, met inbegrip van de 80%-regel kennen
 • Belangrijke punten van de WAP kennen.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op de Certassur examens “Levensverzekeringen - Particulieren en Niet-Particulieren (takken 21, 22, 23 , 26)” - beroepskennis.

Inhoud

 • Wet betreffende de verzekeringen en op levensverzekeringen toepasbare bepalingen
 • De 4 pensioenpijlers
 • Wettelijk pensioen en wettelijke prestaties in geval van ziekte of ongeval
 • De verschillende soorten "klassieke levensverzekeringen" (Tak 21)
 • Bruidschats- en geboorteverzekeringen (Tak 22)
 • De aanvullende verzekeringen invaliditeit en ongeval
 • De flexibele verzekering "universal life" (Tak 21)
 • De verschillende elementen die het bedrag van een levensverzekeringpremie bepalen
 • De wiskundige reserve (of waarde van de overeenkomst) en de toepassingen ervan
 • De winstdeelname
 • Fiscaliteit van de levensverzekeringen 3de pijler (Langetermijnsparen, Pensioensparen, Woonbonus)
 • Beschrijving van de bankproducten
 • De "financiële producten" in de verzekering (Tak 21 - Tak 23 - Tak 26)
 • De conjuncturele uitstapvergoeding
 • Fiscaliteit van de verzekeringen van het type "financiële producten" (roerende voorheffing)
 • Rechten en plichten van de personen die tussenbeide komen in een levensverzekering
 • Verschillende begunstigingsclausules
 • Eigenschappen van de pensioenen van de 2de pijler voor loontrekkenden en zelfstandigen (Groep, Individuele Pensioentoezegging, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (Sociaal – Riziv)
  • Financiering
  • Prestaties
  • Medische selectie
 • Fiscaliteit van de pensioenen van de 2de pijler (en van de aanvullende pensioenen)
  • Premietaksen
  • Voorwaarden
  • Fiscaal voordeel
  • Maximaal fiscaal voordeel, 80%-regel, 100%-regel
  • Belasting van de prestaties
  • Successierechten
 • Sociaal luik van de WAP voor de loontrekkenden
 • WAP voor de zelfstandigen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.