+32 2 547 57 02/03

 

Actualiteit beleggingsverzekeringen

Actualiteit beleggingsverzekeringen (3u)

100001 A+B Recyclage régulier | 3 points Assurances

Beschikbare data

U heeft gekozen voor de beschikbare opleidingsdagen in het Nederlands.

Optie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 400€ - Niet-Leden: 650€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

05/10/2020: 13:00-16:00

Paul Van Eesbeeck


Doelgroep

Het seminarie is bestemd voor eenieder die betrokken is bij de juridische en fiscale behandeling van de beleggingsverzekeringen en de advisering hieromtrent. We denken hierbij aan medewerkers uit binnendiensten (commerciële dienst leven, juristen, fiscalisten en productieverantwoordelijken leven) en buitendiensten zoals inspecteurs, en tussenpersonen.

Doelstelling

Dit seminarie belicht de actualiteit in de sfeer van de beleggingsverzekeringen van tak 21 en tak 23 als beleggingsinstrument, als vehikel inzake vermogensoverdracht en als tool voor successieplanning.

Inhoud

  • Hoe positioneren beleggingsverzekeringen zich tegenover ‘bancaire’ beleggingsinstrumenten ?
  • Wat is de juridische en zelfs fiscale impact op beleggingsverzekeringen van de hervorming van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht ?
  • Hoe omgaan met de talloze – soms interpellerende – standpunten die diverse belastingadministraties de voorbije jaren in de verschillende gewesten van het land hebben ingenomen inzake successierechten op o.m. de verzekeringsgift en op levensverzekeringen met twee verzekeringnemers?
  • Bieden de nieuwe Vlaamse regels inzake generatiesprong ook opportuniteiten in de sfeer van de beleggingsverzekeringen ?
  • Zijn er bij het overlijden van een met gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot successierechten verschuldigd op de beleggingsverzekering die verder loop op naam van de langstlevende echtgenoot ?


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.