+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Herverzekering

Herverzekering (18u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Beschikbare data

Optie: 3 Dag(en) PDF_File

Leden: 900€ - Niet-Leden: 1150€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

20/09/2022: 09:00-16:00

Christophe Nivarlet

27/09/2022: 09:00-16:00

Christophe Nivarlet

04/10/2022: 09:00-16:00

Christophe Nivarlet


Optie: 3 Dag(en) PDF_File

Leden: 900€ - Niet-Leden: 1150€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

29/11/2022: 09:00-16:00

Robert Verlaak

06/12/2022: 09:00-16:00

Robert Verlaak

13/12/2022: 09:00-16:00

Robert Verlaak


Doelgroep

Voor elke starter in de branche en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven

Doelstelling

Op het einde van de opleiding beschikken de deelnemers over een algemene kennis van de basisbegrippen, -principes en mechanismen inzake herverzekering.

Inhoud

1. Onderscheid tussen verzekering, herverzekering en medeverzekering

2. Algemene begrippen inzake de herverzekering

 • Doelstelling en nut van de herverzekering
 • Herverzekeringsmethoden
 • Actieve en passieve herverzekering
 • Werking van de herverzekeringsmarkt

3. Evenredige herverzekeringssystemen
 • Boekhoudkundige clausules
 • Algemene clausules
 • Bijzondere clausules

4. Niet-evenredige herverzekeringssystemen
 • Excess of Loss herverzekering
 • Stop-loss herverzekering
 • Type van dekking
 • Verschillende clausules

5. Herverzekeringsovereenkomst – algemene principes

6. De statistieken

7. De herverzekeringsrekeningen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.