+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

WORKSHOP: Compliance monitoring

WORKSHOP: Compliance monitoring (3u)

100001 A+B geregelde bijscholing | 3 punten Assuranties / 3 uren Compliance

Beschikbare data

U heeft gekozen voor de beschikbare opleidingsdagen in het Frans.

Doelgroep

De opleiding is uitsluitend voorbehouden voor de medewerkers van de verzekeringsondernemingen en meer in het bijzonder voor de personen belast met compliance-activiteiten.

Doelstelling

Na de workshop zullen de deelnemers over specifieke kennis beschikken op basis van een praktijkvoorbeeld wat het voor hen gemakkelijker maakt

 • om de compliancerisico's te identificeren via regelgevingen (in kaart brengen van de compliance risico's)
 • deze risico's te evalueren (evaluatiemethode eigen aan dit type risico's, begrippen inherente risio's en residuele risico's, enz)
 • tweedelijnscontroles te organiseren (invoering van een controleplan, organisatie van de controles en aanbevelingen).

Inhoud

 • Inleiding
  • Doelstelling van de opleiding
  • Identificatie van de risico's en van de acties tot beheersing ervan
  • Beoordeling van de risico's (en acties tot beheersing)
  • Beschrijving van de acties tot beheersing
 • Noodzakelijke bases voor de invoering van de beoordeling van de internecontrolestructuur
  • Referentie van de beheersingsactie
  • Doelstellingen controle (control objectives)
  • Documentatie - Attribuut van een beheersingsactie (BA)
 • Beoordeling van de internecontrolestructuur
  • Verwezenlijking van een plan tot beoordeling van de BA's
   • Doelstelling & omvang van de beoordeling
   • Verificatie van de testbaarheid van het beheersingselement
   • Beoordelingsmethode
   • Verwezenlijking van de steekproef
   • Documentatie van het uitgevoerde werk
   • Resultaten van de beoordeling en besluit
  • Vaststelling van de actieplannen
  • Opmaken van reporting & follow-up
 • Praktijkgevallen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.