+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

WORKSHOP: Compliance monitoring

WORKSHOP: Compliance monitoring (3u)

100001 A+B geregelde bijscholing | 3 punten Assuranties / 3 uren Compliance

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

De opleiding is uitsluitend voorbehouden voor de medewerkers van de verzekeringsondernemingen en meer in het bijzonder voor de personen belast met compliance-activiteiten.

Doelstelling

Na de workshop zullen de deelnemers over specifieke kennis beschikken op basis van een praktijkvoorbeeld wat het voor hen gemakkelijker maakt

 • om de compliancerisico's te identificeren via regelgevingen (in kaart brengen van de compliance risico's)
 • deze risico's te evalueren (evaluatiemethode eigen aan dit type risico's, begrippen inherente risio's en residuele risico's, enz)
 • tweedelijnscontroles te organiseren (invoering van een controleplan, organisatie van de controles en aanbevelingen).

Inhoud

 • Inleiding
  • Doelstelling van de opleiding
  • Identificatie van de risico's en van de acties tot beheersing ervan
  • Beoordeling van de risico's (en acties tot beheersing)
  • Beschrijving van de acties tot beheersing
 • Noodzakelijke bases voor de invoering van de beoordeling van de internecontrolestructuur
  • Referentie van de beheersingsactie
  • Doelstellingen controle (control objectives)
  • Documentatie - Attribuut van een beheersingsactie (BA)
 • Beoordeling van de internecontrolestructuur
  • Verwezenlijking van een plan tot beoordeling van de BA's
   • Doelstelling & omvang van de beoordeling
   • Verificatie van de testbaarheid van het beheersingselement
   • Beoordelingsmethode
   • Verwezenlijking van de steekproef
   • Documentatie van het uitgevoerde werk
   • Resultaten van de beoordeling en besluit
  • Vaststelling van de actieplannen
  • Opmaken van reporting & follow-up
 • Praktijkgevallen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.