+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Introductie tot het geïntegreerde beheer van activa en passiva (ALM) in een verzekeringsonderneming

Introductie tot het geïntegreerde beheer van activa en passiva (ALM) in een verzekeringsonderneming (6u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties/5,5 CPD punten (IA/BE)

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Het seminarie is bedoeld voor een breed publiek van betrokkenen bij en gebruikers van ALM: algemeen management, boekhouding en beheerscontrole, productontwikkeling en prijszetting, risicobeheer alsook actuarissen, directeurs leven en niet-leven. Deze opleiding is tevens van nut voor bestuurders en beheerders van pensioenfondsen.

Doelstelling

Risicomanagement maakt deel uit van het proces van waardecreatie van de financiële instelling in het algemeen, en van de verzekeringsonderneming in het bijzonder. Een steeds groter wordende groep van professionals heeft daarom behoefte aan een goed overzicht van de verschillende aspecten van een geïntegreerd balansbeheer. Het ALM beheer beoogt een totaalbeeld te maken van de verzekering- en financiële risico’s in de balans, en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Zo bestudeert ALM bijvoorbeeld hoe de prijszetting van de aangeboden producten, op (lange) termijn de solvabiliteit van de onderneming beïnvloedt, wat de verborgen kost is van de geboden minimumrendementen in de producten leven, hoe dit risico kan beheerd worden met behulp van de activa of afgeleide instrumenten, hoe herverzekering het totaalbeeld van de onderneming beïnvloedt of welke impact de winstdelingpolitiek heeft op de lange termijn solvabiliteit. Dit seminarie heeft tot doel de basisbegrippen van ALM te verduidelijken en aan te tonen hoe ALM deel uitmaakt van het algemeen beheer van een verzekeringsonderneming. Na afloop van het seminarie hebben de deelnemers een goed beeld van de klassieke instrumenten voor het ALM beleid, van de organisationele en prudentiële aspecten ervan, alsook de meetinstrumenten voor de ALManager. Tenslotte kennen zij de plaats van ALM in de beleidsbeslissingen.

Inhoud

 • Een eerste definitie van ALM
  • Identificatie van de beheerde risico’s, van financiële en verzekeringsaard
  • Identificatie van de beheerhefbomen om op die risico’s in te spelen
 • Organisationele en prudentiële aspecten van ALM
  • Plaats en rol van ALM in de organisatie
  • ALM als steunpilaar van het geïntegreerde risicobeheer (ERM)
  • ALM als steunpilaar van het prudentieël beleid, o.a. Omzendbrief CPA-2006-1 van de NBB en Solvency II
 • Meetinstrumenten van de ALManager
  • De verschillende generaties van ALM instrumenten:
   • Cashflow analyses
   • Deterministische modellen
   • Stochastische modellen
   • Elementaire inzichten in de technische aspecten van deze meetinstrumenten
  • ALM en beleidsbeslissingen, enkele voorbeelden van toepassingen en beleidsindicatoren
   • ALM en het eigen vermogenbeheer, bv. Het vroegere Vrijstellingsdossier “Knipperlichtreserve”, marktrisicomodellen in Solvency II
   • Beheer van de activa (allocatie en realisatiepolitiek)
   • De kost van minimumgaranties in levensverzekeringcontracten enhet indekken ervan, gebruik van “swaptions” in deze context
   • Prijszetting van nieuwe producten


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.