+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

AO - De wet op de vergoeding van de arbeidsongevallen

AO - De wet op de vergoeding van de arbeidsongevallen (30u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 20 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Elke persoon die een grondige kennis dient te verwerven inzake de wetgeving op de arbeidsongevallen

Doelstelling

Aan het einde van deze opleiding zullen de deelnemers in staat zijn om de wetteksten over de arbeidsongevallen te begrijpen

Voorkennis

Een goede algemene vorming in de verzekering is onontbeerlijk om deze cursus met succes te volgen.

Inhoud

 • Algemene principes en historisch overzicht van de wet
 • Toepassingsgebied
 • Begrippen inzake de arbeidsongevallen
 • Mechanisme van het bewijs
 • Begrippen inzake de arbeidsongevallen op de weg naar en van het werk
 • Dodelijke ongevallen
 • Basisloon
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Herziening en aanvullende vergoedingen
 • Geneeskundige kosten, protheses en verplaatsingskosten
 • Administratieve procedures en formaliteiten
 • Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris)
 • Aansprakelijkheidsvordering
 • Tarief- en beheersreglementering voorgeschreven door de controleoverheden
 • Toepassing van de praktische methodes voor de tarifering


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.