+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler

Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler (3u)

Accreditatienr. 100001A+B Geregelde bijscholing | 3 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Het seminarie is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de juridische en fiscale behandeling van de levensverzekeringen en de advisering hieromtrent. We denken hierbij aan medewerkers uit binnendiensten (commerciële dienst leven, juristen, fiscalisten en productieverantwoordelijken leven) en buitendiensten zoals inspecteurs, en tussen - personen. Van de deelnemers wordt een degelijke kennis van de traditionele levensverzekeringsproducten verwacht.

Doelstelling

De afbrokkeling van de klassieke fiscale tegemoetkomingen voor het woonkrediet (cf. afschaffing van de woonbonus) en daarnaast ook de fiscale ontrading van vastgoedverwerving met privatieve bestemming via de vennootschap (zogeheten ‘vruchtgebruikconstructies’), wakkeren de zoektocht aan naar alternatieve financieringstechnieken voor vastgoedprojecten. Zo heeft de ‘vastgoeddimensie’ van de tweede pensioenpijler (groepsverzekering, IPT-verzekering, VAPZ) extra wind in de zeilen gekregen. Door de opname van een voorschot en/of door het pensioenkapitaal te laten dienen om een aflossingsvrije lening terug te betalen kan het pensioenplan al tijdens de actieve loopbaan van de aangeslotene aangesproken worden om er in een fiscaalvriendelijke omgeving vastgoedprojecten mee te financieren.

Inhoud

Deel 1: Inleiding

 • Beknopt overzicht van de ‘klassieke’ vastgoedfiscaliteit, waarmee de vastgoeddimensie van de tweede pensioenpijler innig verweven is
 • Beknopt overzicht van de pensioenvehikels van de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen
Deel 2: vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler: de bouwstenen
 • Voor welke vastgoedprojecten kan een tweedepijlerpensioen ingeschakeld worden?
 • Kan een tweedepijlerpensioen aangesproken worden voor vastgoed dat samen met de kinderen in vruchtgebruik / blote eigendom wordt aangekocht?
 • Hoe werkt de koppeling van een tweedepijlerpensioen aan een aflos-singsvrije lening (‘bulletkrediet’)?
 • Intrestvrije en intrestkapitaliserende voorschotten komen meer en meer op: waarover gaat het?
 • Is een intrestkapitaliserend voorschot een vorm van verboden anatocisme?
 • Wat is de impact van de nieuwe uitkeringsregels inzake tweedepijlerpensioenen op hun vastgoeddimensie?
 • Wat is de impact van de daling van de intrestvoeten op de vastgoeddimensie van de tweede pijler?
 • Wat gebeurt er als de verzekeraar failliet gaat?
 • Is vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler vooral een opportuniteit voor zelfstandige bedrijfsleiders of komen ook werknemers ervoor in aanmerking?
Deel 3: vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler: de toepassingen
 • Is vastgoedfinanciering via de tweede pijler vooral interessant voor een tweede woning of ook voor de gezinswoning of zelfs voor andere onroerende goederen dan een woning?
 • Quid bij herfinanciering van een vroegere lening?
 • Waarom is een voorschot het uitgelezen financieringsinstrument voor kleine verbouwingen?
 • Welke opportuniteiten biedt de tweede pijler bij pandwissel?
 • Kan een voorschot worden opgenomen ter delging van het saldo van een bestaande hypotheeklening?


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.