+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Basiskennis verzekeringen - Module 1 Certassur

Basiskennis verzekeringen - Module 1 Certassur (26u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 24 punten Assuranties

Beschikbare data

U heeft gekozen voor de beschikbare opleidingsdagen in het Nederlands.

Optie: 5 Dag(en) PDF_File

Leden: 1100€ - Niet-Leden: 1520€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

06/09/2022: 09:00-16:00

Yves Van Stichel

13/09/2022: 09:00-16:00

Yves Van Stichel

20/09/2022: 09:00-16:00

Yves Van Stichel

27/09/2022: 09:00-16:00

Yves Van Stichel

04/10/2022: 09:00-11:00 (examen)

- Certassur


Doelgroep

Voor elke persoon die een algemene kennis in verzekeringen wenst te verwerven.

Deze opleiding is een uitstekende inleiding tot de verzekeringsberoepen.

Voor elke persoon die zich wenst voor te bereiden op het examen Module 1 (algemeen module) met het oog op het verkrijgen van een attest van beroepskennis:

 • De personen in contact met het publiek (PCP)
 • De verantwoordelijken voor de distributie (VVD)
 • De verzekerings-, de nevenverzekerings- ou de herverzekeringstussenpersonen
 • De effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de (her)verzekeringsdistributie

Voor elke persoon die zijn/haar kennis hieromtrent wenst bij te werken.

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op de Certassur examens "Module 1"

Doelstelling

De vereiste juridische en technische kennis verwerven om de werking van de Belgische verzekeringsmarkt en van de meeste verzekeringsproducten te begrijpen.

Deel 1 : Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract
 • De kenmerken, de belangrijkste elementen en de werking van de Belgische verzekeringsmarkt kennen
 • De structuur en de principes van de wet van 2014 kennen, alsook het verschil tussen verschillende soorten verzekeringen
 • Weten welke de betrokkene partijen zijn en hun contractuele verplichtingen kennen
 • Weten hoe een overeenkomst tot stand komt, welke de principes zijn van de bewijsregeling van het bestaan van de overeenkomst en de voorziene verjaringstermijnen kennen
 • Het kader en het functioneren van de afhandeling van klachten kennen
 • Weten welke de verzekeringen zijn die de financiële risico’s dekken die een consument loopt, het voorwerp en de voornaamste waarborgen van elke van hen kennen

Deel 2 : Diverse wetgeving
 • Het begrip verzekeringsdistributie, de activiteiten ervan, de actoren en hun verplichtingen kennen
 • Het toepassingsgebied en de principes kennen van de wetgeving betreffende de consumentenbescherming
 • Het toepassingsgebied en de principes van de GDPR kennen
 • Het toepassingsgebied en de principes van de antiwitwaswetgeving kennen. De rol van de verschillende actoren hieromtrent kennen.
 • Weten hoe de bepalingen inzake de informatieverplichtingen en gedragsregels kunnen worden nageleefd
 • Het referentiekader inzake bedrijfsethiek kennen
 • Inhoud

  Deel 1 : Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract

  • De Belgische verzekeringsmarkt
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de verzekeringsovereenskomsten
  • Basisprincipes betreffende de afhandeling van klachten
  • Minimale financiële vakbekwaamheid
  Deel 2 : Diverse wetgeving
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de distributie van verzekeringsproducten
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de consumentenbescherming
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de gegevensbescherming
  • De toepasselijke wetgeving betreffende de witwaswetgeving
  • Basisprincipes betreffende de informatievereisten en de gedragsregels voor de distributie van verzekeringen (MiFID/IDD)
  • Basisprincipes van bedrijfsethiek


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.