+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Antiwitwaswetgeving

Antiwitwaswetgeving (6u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties

Beschikbare data

U heeft gekozen voor de beschikbare opleidingsdagen in het Frans.

Optie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 290€ - Niet-Leden: 290€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

25/01/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

Internet, Online Via Adobe ConnectDoelgroep

Voor alle betrokkene personen door deze materie.

Doelstelling

Na afloop van deze opleiding hebben de deelnemers onder andere een grondige kennis van de antiwitwaswetgeving, kennen zij de verplichtingen van de verzekeringsbemiddelaars, alsook de taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeringsondernemingen.

Inhoud

 • Awareness
  • Wat verstaat de Anti-witwaswet onder “witwassen van geld”?
  • Wat verstaat de Anti-witwaswet onder “financiering van terrorisme”?
  • Identificatie van illegale afkomst van geld of activa
  • Personen die betrokken zijn bij het preventieve en repressieve deel van de Belgische wetgeving en de mogelijke sancties
  • De drie witwasfasen
 • Identificatie en controle
  • De identiteitsgegevens die moeten worden geïdentificeerd / gecontroleerd
  • De bewijsmiddelen
 • Acceptatiebeleid en constante waakzaamheid
  • Het belang van cliënt- acceptatiebeleid
  • Wat is constante waakzaamheid?
  • Knipperlichten
 • Procedures en bronnen
  • De verantwoordelijke instanties in België en hun rol
  • De taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeraars
  • Bewaring van documenten
  • Algemene verplichtingen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.