+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Informatievereisten en gedragsregels bij verzekeringsdistributie (MiFID/IDD)

Informatievereisten en gedragsregels bij verzekeringsdistributie (MiFID/IDD) (6u)

100001 A+B Geregelde Bijscholing 6 punten Assuranties/Compliance

Beschikbare data

U heeft gekozen voor de beschikbare opleidingsdagen in het Frans.

Optie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 290€ - Niet-Leden: 290€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

29/03/2022: 09:00-16:00

Claire Vloebergh

Internet, Online Via Adobe ConnectDoelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor alle personen die aan hun verplichtingen inzake MiFID willen voldoen: distributieverantwoordelijken en personen in contact met het publiek binnen verzekeringsondernemingen en voor de verzekeringstussenpersonen. Ook voor Compliance Officers is deze opleiding een aanrader. Verzekeringstussenpersonen (natuurlijke persoon), PCP’er en VVD’er die een bepaald diploma hebben behaald, worden door de wet op de verzekeringsbemiddeling verondersteld de vereiste beroepskennis te hebben. Dit impliceert dat deze personen wettelijk niet verplicht zijn de opleiding over de MiFID-gedragsregels te volgen en te slagen voor het examen. Niettemin raden wij ten zeerste aan dat ook deze personen een opleiding zouden volgen gezien het belang van de MiFID-gedragsregels en de eraan verbonden sancties.

Doelstelling

De personen die in contact staan met het publiek (PCP), de verantwoordelijke voor de distributie (VVD) binnen verzekeringsondernemingen, alsook de verzekeringstussenpersonen hebben allemaal een kennisverplichting van de gedragsregels inzake verzekeringsdistributie. Het bewijs van deze vereiste beroepskennis in het kader van de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheid van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling, en de distributie van verzekeringen moet aangetoond worden door het slagen voor een gecentraliseerd examen erkend door de FSMA. De opleiding ter voorbereiding van dit examen leert de deelnemers met name de fundamentele gedragsregels, de vereisten en verplichtingen hieromtrent. Ze hebben inzicht in hun aansprakelijkheid in deze materie en de mogelijke sancties waaraan ze blootgesteld zijn.

Inhoud

Inhoud bijgewerkt ingevolge het van kracht worden van de wet van 6 december 2018 die de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie (IDD) in Belgisch recht omzet. Nieuwe update naar aanleiding van de publicatie van het KB van 18 juni 2019 (Gedragscode Inducements) en het verslag van de FSMA over "de inspectie belangconflicten en inducements”.

  • Toepassingsgebied en concepten
  • Fundamentele gedragsregels
  • Precontractuele informatieverplichtingen
  • Koppelverkoop
  • Zorgplicht: advies en verplichtingen
  • Beleid inzake beheer belangenconflicten
  • Productgovernancevereisten
  • Financiële stromen: vergoedingen en voordelen
  • Rapportering : Gegevensbewaring
  • Aansprakelijkheid en sancties


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.