+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Hoe omgaan met duurzaamheid in een verzekeringsonderneming?

Hoe omgaan met duurzaamheid in een verzekeringsonderneming? (3u)

100001 A+B geregelde bijscholing | 3 punten Assuranties / 3 uren Compliance

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Bestuurders, directieleden en hogere kaderleden van verzekeringsondernemingen.

Doelstelling

De top van de verzekeringsondernemingen sensibiliseren over het belang van duurzaamheid in de verzekeringsonderneming en de wetgevende initiatieven hieromtrent. De opleiding focust op de wijze waarop duurzaamheid kan geïntegreerd worden in de strategie van de verzekeringsonderneming. De opleiding beoogt om bestuurders en leidinggevenden van verzekeringsondernemingen een breed overzicht te geven van uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. Aan de hand van diverse voorbeelden wordt getoond hoe hierop een strategisch antwoord kan worden gegeven.

De opleiding is de eerste in een reeks van opleidingen rond het thema ‘duurzaamheid’. Tijdens de komende maanden volgen diepgaande opleidingen voor specialisten uit de verzekeringssector over specifieke onderwerpen.

Inhoud

1. Wat wordt begrepen onder duurzaamheid?

 • Duurzaamheid definiëren aan de hand van de verschillende dimensies van Environmental, Social & Governance (ESG) doelstellingen;
 • Uitdagingen op het vlak van duurzaamheid situeren, met focus op de klimaatopwarming;
 • Doelstellingen van de Europese Commissie (o.a. EU Action Plan on Sustainable Finance & European Green Deal) toelichten;
 • Overzicht van de relevante United Nations Sustainable Development Goals.

2. Wat is een duurzame verzekeringsonderneming?

 • Bespreken van uitdagingen en opportuniteiten voor een verzekeringsonderneming met focus op de investeringen, de producten, het verzekeringsdistributieproces en het beschermen van de maatschappij.

3. Welke zijn de maatschappelijke verwachtingen rond duurzaamheid ten aanzien van verzekeringsondernemingen?

 • Veranderingen in de wensen van klanten: wat verwacht de klant van een duurzame verzekeringsonderneming concreet?
 • Veranderingen in het productaanbod: welke duurzame producten en diensten kan een verzekeringsonderneming aanbieden?
 • Veranderingen in de communicatie, rapportering en profilering van financiële instellingen op vlak van duurzaamheid;
 • Veranderingen in de manier van werken binnen een verzekeringsonderneming: wat is essentieel om iedereen mee te krijgen in het nieuwe verhaal?
 • Voorbeelden hoe kleine en grote verzekeringsondernemingen dit concreet kunnen aanpakken.

4. Hoe kan duurzaamheid worden geïntegreerd in de strategie van een verzekeringsonderneming?

 • Wat zijn de prioriteiten? Op welke domeinen eerst inzetten?
 • Wie zijn de sleutelfiguren voor duurzaamheid in een verzekeringsonderneming?
 • Wat is de rol van een sustainability manager?
 • Hoe kan duurzaamheid worden geïntegreerd in het productaanbod van verzekeraars?
 • Welke wettelijke en aansprakelijkheidsrisico’s kunnen optreden bij onvoldoende aandacht voor duurzaamheid?
 • Hoe optimaal samenwerken met externe organisaties en stakeholders?
 • Een aantal tips en vooral praktische voorbeelden.

5. Wat zijn belangrijke reglementaire vereisten op vlak van duurzaamheid?

 • Een kort overzicht van relevante EU-reglementering voor verzekeringsondernemingen:
  • EU Taxonomie voor duurzame economische activiteiten
  • Non-financial reporting & Corporate sustainability reporting
  • Sustainability in IDD
  • Sustainability in Solvency II
  • EU Green Bond Standard
  • Sustainable corporate governance
 • Een kort overzicht van relevante initiatieven van de toezichthouder:
  • Adviezen van de NBB over duurzaamheid in de Circulaire Governance
  • Klimaatscenario’s in de ORSA
  • Komende EIOPA stresstesten over het klimaat

6. Op welke manier kan een verzekeringsonderneming worden beoordeeld op duurzaamheid?

 • Screening en gebruik van ESG ratings
 • Gebruik van nationale en internationale duurzaamheidslabels
 • Gebruik van internationaal erkende principes en standaarden (bv. de Verenigde Naties)
 • Voor- en nadelen van verschillende beoordelingssystemen

7. Op welke manier kan een verzekeringsonderneming best communiceren over duurzaamheid?

 • Welke informatie is nice to know en welke need to know?
 • Welke informatie wordt vandaag verwacht van diverse stakeholders?
 • Welke communicatiekanalen gebruiken voor een optimale profilering?
 • Op welke manier omgaan met moeilijke vragen?

Documentatie/slides in het Engels.

Programma:
 • 08u30-09u00 : onthaal koffie
 • 09u00-10u30 : uiteenzetting (deel 1)
 • 10u30-10u50 : pauze
 • 10u50-12u15 : uiteenzetting (deel 2)
 • 12u15-13u00 : sandwich lunch


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.