+32 2 547 57 02/03

 

Strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures

Strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures (15u)

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Het seminarie is bestemd voor medewerkers van verzekeringsondernemingen (beheerders, inspecteurs) met weinig of geen juridische vorming maar die bij de behandeling van de dossiers te maken hebben met juridische vraagstukken (bepaling oorzaak en omvang van de schade, noodzaak procedure kort geding of procedure ten gronde). Methodologie De opleiders wisselt theoretische items af met de studie van praktijkgevallen. De deelnemers bezoeken het Justitiepaleis tijdens de laatste halve dag van de opleiding

Inhoud

A) Burgerlijke procedures:

I. Rechterlijke organisatie:

 • structuur van de rechterlijke macht
 • soorten rechtbanken en bevoegdheid
II. Bevoegdheid:
 • materiële bevoegdheid
 • territoriale bevoegdheid
III. Rechtspleging:
 • Hoe verloopt een procedure voor een burgerlijke rechtbank? Het verschil tussen dagvaarding en vrijwillige verschijning. Wanneer wat kiezen. Wat is een gedwongen of vrijwillige tussenkomst. Wat is het in staat stellen van een zaak. Wat is een conclusiekalender en hoe/wanneer vast te leggen. Inleidende zitting en naar de rol en het algemeen rolnummer: betekenis. Wat is het verschil tussen een vonnis en een arrest.
IV. De bewijsvoering:
 • de bewijsmiddelen : schriftelijk bewijs - vermoedens- deskundig onderzoek Wanneer is een kortgeding aangewezen en de voorwaarden.
V. De rechtsmiddelen:
 • hoger beroep en verzet.
 • hoe aantekenen en binnen welke termijnen? Wanneer en wanneer niet kan er beroep en verzet aangetekend worden. .
B) Strafrechtelijke procedures:

I. De strafvordering en de burgerlijke vordering:

II. Het instellen en het uitoefenen van de strafvordering:
 • het opsporingsonderzoek/zonder gevolg
 • het gerechtelijk onderzoek/ buitenvervolging/raadkamer
 • hoe men dit onderzoek moet opvolgen
 • informeren bij het parket van de Procureur des Konings
 • inzage van het onderzoek onderzoeksrechter– strafdossier
 • het tussenkomen in een strafprocedure : vrijwillig of samenvallende met verdediging verzekerde
 • zich burgerlijke partij stellen-hoe&waar&wanneer
 • de rechtsmiddelen
 • hoger beroep en verzet
 • hoe aantekenen en binnen welke termijnen

C) Bezoek griffies en zittingen rechtbanken en hoven gedurende één voormiddag.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.