+32 2 547 57 02/03

 

Algemene BA & beroepsaansprakelijkheid (tak 13)

Algemene BA & beroepsaansprakelijkheid (tak 13) (18u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 18 punten Assuranties * met Certassur examen

Beschikbare data

U heeft gekozen voor de beschikbare opleidingsdagen in het Frans.

Optie: 4 Dag(en) PDF_File

Leden: 1060€ - Niet-Leden: 1480€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

12/11/2020: 09:00-16:00

André Verbeek

19/11/2020: 09:00-16:00

André Verbeek

26/11/2020: 09:00-16:00

André Verbeek

02/12/2020: 09:00-10:30 (examen)

- Certassur


Doelstelling

Voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven, alsook voor elke tussenpersoon in verzekeringen die het statuut van Verantwoordelijke voor de Distributie (VVD) wil verwerven en hiervoor het Certassur examen 17 ‘Algemene BA (tak 13) beroepskennis' aflegt.

Inhoud

 • Basis BA
  • De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
   • Definitie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
   • Onderscheid tussen de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid
   • Definitie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
   • Onafhankelijkheid en samenloop van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden
  • De extracontractuele aansprakelijkheid
   • Artikelen 1382 en 1383 BW
   • De bestanddelen van de extracontractuele aansprakelijkheid
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1384 BW
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1385 BW
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1386 BW
   • Artikel 1386bis BW
   • Artikel 544 BW (burenhinder)
  • De verschillende soorten burgerlijke aansprakelijkheid
   • De aansprakelijkheid zonder fout
   • De gedeelde aansprakelijkheid
   • De hoofdelijke aansprakelijkheid
  • De personen- en schadeverzekeringen
   • De personenverzekeringen
   • De schadeverzekeringen
   • Verschillen tussen zaakverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Vrije beschikking over de schadevergoeding (art. 147 wet van 04.04.14)
  • Kwitantie ter afrekening (art. 148 wet van 04.04.14)
  • Schadeloosstelling door de verzekerde (art. 149 wet van 04.04.14)
  • Eigen recht van de benadeelde (art. 150 wet van 04.04.14)
 • De verzekeringen van aansprakelijkheid in het privéleven
  • BA privéleven
  • BA onroerend goed
  • Andere soorten van verzekering in verband met het privéleven
 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
  • Soorten aansprakelijkheid in verzekering BA ondernemingen
  • Soorten aansprakelijkheid in de verzekering beroepsaansprakelijkheid
  • Verzekerde personen
  • Notie ‘derden’
  • Gebruik van voertuigen
  • Dekking materiële schade
  • BA milieu
  • Burenhinder
  • Toevertrouwde goederen
  • BA na levering
  • Uitsluiting ‘schade aan geleverd product/uitgevoerde werken’
  • Verschillende verzekeringssystemen (loss occurence, claim made, fact occurence)
 • Tienjarige aansprakelijkheid
  • Rechtsgrond en draagwijdte tienjarige aansprakelijkheid architecten en aannemers
  • Technische controle
  • De gangbare waarborguitbreidingen
  • Verplichtingen van de verzekeraar na het einde van de overeenkomst (art. 142. Wet van 04.04.14)
  • Nut van een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.