+32 2 547 57 02/03

 

Algemene BA & beroepsaansprakelijkheid (tak 13) (vanaf september 2020)

Algemene BA & beroepsaansprakelijkheid (tak 13) (vanaf september 2020) (21u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 18 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven, alsook voor elke tussenpersoon in verzekeringen die het statuut van Verantwoordelijke voor de Distributie (VVD) wil verwerven.

Inhoud

 • Basis BA
  • De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
   • Definitie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
   • Onderscheid tussen de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid
   • Definitie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
   • Onafhankelijkheid en samenloop van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden
  • De extracontractuele aansprakelijkheid
   • Artikelen 1382 en 1383 BW
   • De bestanddelen van de extracontractuele aansprakelijkheid
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1384 BW
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1385 BW
   • Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1386 BW
   • Artikel 1386bis BW
   • Artikel 544 BW (burenhinder)
  • De verschillende soorten burgerlijke aansprakelijkheid
   • De aansprakelijkheid zonder fout
   • De gedeelde aansprakelijkheid
   • De hoofdelijke aansprakelijkheid
  • De personen- en schadeverzekeringen
   • De personenverzekeringen
   • De schadeverzekeringen
   • Verschillen tussen zaakverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Vrije beschikking over de schadevergoeding (art. 147 wet van 04.04.14)
  • Kwitantie ter afrekening (art. 148 wet van 04.04.14)
  • Schadeloosstelling door de verzekerde (art. 149 wet van 04.04.14)
  • Eigen recht van de benadeelde (art. 150 wet van 04.04.14)
 • De verzekeringen van aansprakelijkheid in het privéleven
  • BA privéleven
  • BA onroerend goed
  • Andere soorten van verzekering in verband met het privéleven
 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
  • Soorten aansprakelijkheid in verzekering BA ondernemingen
  • Soorten aansprakelijkheid in de verzekering beroepsaansprakelijkheid
  • Verzekerde personen
  • Notie ‘derden’
  • Gebruik van voertuigen
  • Dekking materiële schade
  • BA milieu
  • Burenhinder
  • Toevertrouwde goederen
  • BA na levering
  • Uitsluiting ‘schade aan geleverd product/uitgevoerde werken’
  • Verschillende verzekeringssystemen (loss occurence, claim made, fact occurence)
 • Tienjarige aansprakelijkheid
  • Rechtsgrond en draagwijdte tienjarige aansprakelijkheid architecten en aannemers
  • Technische controle
  • De gangbare waarborguitbreidingen
  • Verplichtingen van de verzekeraar na het einde van de overeenkomst (art. 142. Wet van 04.04.14)
  • Nut van een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.