+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Lichamelijke letsels (takken 1, 10 en 13)

Lichamelijke letsels (takken 1, 10 en 13) (27u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 24 punten Assuranties

Beschikbare data

Optie: 5 Dag(en)

Leden: 1200€ - Niet-Leden: 1670€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

09/10/2023: 09:00-16:00

Anne-Marie Naveau

16/10/2023: 09:00-16:00

Anne-Marie Naveau

09/11/2023: 09:00-16:00

Anne-Marie Naveau

16/11/2023: 09:00-16:00

Anne-Marie Naveau

23/11/2023: 09:00-12:00 (examen)

Anne-Marie Naveau


Optie: 5 Dag(en)

Leden: 1200€ - Niet-Leden: 1670€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

20/11/2023: 09:00-16:00

Michel Sommerijns

27/11/2023: 09:00-16:00

Michel Sommerijns

04/12/2023: 09:00-16:00

Michel Sommerijns

11/12/2023: 09:00-16:00

Michel Sommerijns

19/12/2023: 09:00-12:00 (examen)

Michel Sommerijns


Doelgroep

Voor elke starter in lichamelijke letsels

Doelstelling

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers een basiskennis van de terminologie terzake en zijn zij in staat om het beheer te doen van de courante schadegevallen lichamelijke letsels.

Inhoud

 • Ongeschiktheid – Invaliditeit (TO, BO, esthetische ongeschiktheid) Waarover gaat het precies?
 • Hoe vergoedt men huishoudschade?
 • Wat is de rol van de MME (medische minnelijke expertise)? Wat is de draagwijdte ervan?
 • Wat is kapitalisatie? Hoe wordt ze toegepast?
 • Houdt men rekening met de tegemoetkomingen van het ziekenfonds?
 • Welke rol speelt de arbeidsongevallenverzekeraar?
 • Wie is een zwakke weggebruiker?
 • En als het slachtoffer overleden is – hoe wordt zijn familie vergoed?

1. Algemeen deel
 • Het begrip “Schade”
 • Soorten Schade
 • De klassieke voorwaarden van de schadeloosstelling
 • Het bewijs van de schade – de expertise
 • De aanspraakgerechtigden op schadevergoeding
 • De begroting van de schade

2. Lichamelijke schade
 • Geneeskosten
 • Materiële schade
 • Morele schade
 • Hulp van derden

3. Dood
 • Begrafeniskosten
 • Materiële schade
 • Morele schade

4. De Intresten

5. Kwijting – Dading
 • Hun draagwijdte tussen partijen
 • De tegenstelbaarheid t.a.v. De gesubrogeerden

6. De conventie Onschuldige slachtoffers


In company training : contacteer ons als u deze opleiding binnen uw onderneming wenst te organiseren.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.