+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Tweedepijler pensioenen voor zelfstandigen

Tweedepijler pensioenen voor zelfstandigen (12u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 12 punten Assuranties/11 CPD punten (IA/BE)

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Het seminarie richt zich tot al wie professioneel met aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen bezig is.

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze beschikken over een zekere kennis van het functioneren van een levensverzekering en over een fiscale basiskennis.

Theoretische uiteenzettingen worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.

Doelstelling

 • Hoeveel aanvullend pensioenkapitaal heeft een zelfstandige nodig?
 • VAPZ, POZ, pensioensparen, langetermijnsparen: wat is de ‘beste koop’ voor een zelfstandige zonder vennootschap?
 • Wat is de impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op de IPT-verzekering?
 • Wat gebeurt er met het pensioenplan bij echtscheiding?
 • Zijn de pensioenrechten beveiligd bij faillissement van de verzekeraar?
 • Wat zijn de contouren van de 80%-grens?
 • Wijninckxbijdrage anno 2019: meer winnaars dan verliezers

De tweedepijlerpensioenen voor zelfstandigen zitten volop in de lift en zijn ook volop in beweging. Zo heeft de Programmawet van 22 juni 2012 de doodsteek gegeven aan de onderhandse pensioenovereenkomst met pensioenvoorzieningen. De IPT-verzekering vormt dus voortaan – naast het bijzonder interessante VAPZ – hét uitgelezen pensioeninstrument voor vennootschappen die aan hun zaakvoerder of bestuurder een aanvullend pensioen wensen toe te schuiven. Die IPT-verzekeringen krijgt hiernaast ook vanuit diverse andere hoeken een stevige duw in de rug.

De roerende voorheffing op dividenden werd de jongste jaren stevig opgetrokken, waardoor:
 • IPT-verzekeringen nog beter uit de verf komen.
 • De fiscale ontrading van vruchtgebruikconstructies met de vennootschap en de afbouw van de woonbonus geven de vastgoeddimensie van de IPT-verzekering extra wind in de zeilen.

Ook andere actualiteitsthema’s komen aan bod.
 • Welke rechtsbescherming biedt de IPT-verzekering mocht de verzekeraar het financieel moeilijk krijgen?
 • Kan mijn echtgeno(o)te bij echtscheiding rechten laten gelden op mijn lopende VAPZ- of IPT-verzekering?
 • Wat te doen met bestaande pensioenplannen met eindleeftijd 60 jaar in het licht van de wet van 18 december 2015 ?

Het seminarie beperkt zich overigens niet tot aanvullende pensioenopbouw in de enge betekenis, maar zoomt ook in op toezeggingen inzake arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen, die maar al te vaak en ten onrechte worden gereduceerd tot een toebehoren, zeg maar een lederen interieur bij een pensioenplan, terwijl zij eigenlijk de airbag vormen van een degelijk uitgebalanceerd voorzorgplan.

Voorkennis

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze beschikken over een zekere kennis van het functioneren van een levensverzekering en over een fiscale basiskennis.

Theoretische uiteenzettingen worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.

Inhoud

In dit tweedaagse seminarie komen onder meer de volgende thema’s aan bod:

 • nood aan aanvullend pensioenkapitaal: hoeveel aanvullend kapitaal is nodig om er een volwaardig aanvullend pensioeninkomen uit te kunnen putten?
 • grondige bespreking van het VAPZ;
 • grondige bespreking van de IPT-verzekering voor zelfstandigen, met inbegrip van de onderhandse pensioenovereenkomst en de hele externalisatieproblematiek naar aanleiding van de programmawet van 22 juni 2012 en meer recente ontwikkelingen (o.m. de wet van 18 december 2015);
 • grondige bespreking van de POZ
 • grondige bespreking van de 80%-grens, met daarbij ook aandacht voor de verschillende bezoldigingstechnieken van bedrijfsleiders en de impact van de wet van 18 december 2015;
 • grondige bespreking van de impact van de wet van 18 december 2015 op reeds bestaande en nieuw in te voeren aanvullende pensioenplannen voor zelfstandigen;
 • grondige bespreking van de ‘vastgoeddimensie’ van de IPT-verzekering (technieken van voorschot en verpanding), die met een aantal recente ontwikkelingen meer dan ooit in beeld komt;
 • keuze van het beste pensioenvehikel, met speciale aandacht zelfstandigen zonder vennootschap en voor risicodekkingen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie, …;
 • vergelijking loonsverhoging, dividenduitkering en IPT-verzekering;
 • diverse thema’s (rechtsbescherming van de aangeslotene bij gebeurlijk faillissement van de verzekeraar, aanvullend pensioenplan en huwgemeenschap, impact van het nieuw matching-principe op de IPT-verzekering, ...)
 • ter afronding wordt er kort ingezoomd op de tweede pensioenpijler voor werknemers, om de verschillen met het landschap van de zelfstandigen beter te duiden.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.