+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Brandverzekering speciale risico

Brandverzekering speciale risico's en bedrijfsschade (20u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Beschikbare data

Optie: 4 Dag(en) PDF_File

Leden: 880€ - Niet-Leden: 1110€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

19/04/2022: 09:00-16:00

Carl Jakus

26/04/2022: 09:00-16:00

Carl Jakus

03/05/2022: 09:00-16:00

Carl Jakus

13/05/2022: 09:00-11:00 (examen)

Carl Jakus


Optie: 4 Dag(en) PDF_File

Leden: 880€ - Niet-Leden: 1110€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

20/04/2022: 09:00-16:00

Carl Jakus

27/04/2022: 09:00-16:00

Carl Jakus

04/05/2022: 09:00-16:00

Carl Jakus

13/05/2022: 09:00-11:00 (examen)

Carl Jakus


Doelgroep

Iedereen die werkzaam is in de tak Brand, komt voor deze opleiding in aanmerking. Meer bepaald is ze gericht tot de mensen met een commerciële functie en de productbeheerders die over een minimum aan ervaring beschikken met de brandverzekering Eenvoudige Risico’s of nieuw zijn in het beheer van de brandverzekering Speciale Risico’s. Deze opleiding is bovendien de juiste inleiding op de voortgezette opleidingen “Brand Speciale Risico’s” (ref.: 411.84) en Bedrijfsschade (ref.: 411.88).

Doelstelling

Na deze basisopleiding hebben de deelnemers een basiskennis van het beheer van speciale risico’s en het beheer van bedrijfsschade, waarmee elke onderneming te maken krijgt bij een overname van de activiteiten na een schadegeval. Ze zullen polissen coherent kunnen opstellen en beheren en alle courante polisverrichtingen met kennis van zaken kunnen uitvoeren.

Voorkennis

Voor deze opleiding moeten de deelnemers beschikken over een basiskennis inzake brandverzekeringen en vertrouwd zijn met de algemene voorwaarden van een brandverzekeringspolis.

Inhoud

 • Op basis van welke elementen wordt de brandverzekeringspolis Speciale Risico’s en Bedrijfsschade opgesteld?
 • Hoe te antwoorden op vragen van verzekerden of makelaars?
 • Wat houdt de wijziging in van een brand verzekeringspolis Speciale Risico’s en Bedrijfsschade?
 • In hoeverre beïnvloedt preventie de contract- en tariefvoorwaarden van een brand verzekeringspolis Speciale Risico’s?
 • Wat zijn de voordelen van een dekking tegen bedrijfsschade?
 • Hoe lonen goed te verzekeren bij bedrijfschade?

Deel I: Speciale risico’s (2 dagen)
1. Definitie van “speciaal risico”
2. Algemene voorwaarden: analyse van de verschillen met de begrippen “eenvoudige risico’s”
 • Verzekerde risico’s – verzekeringsmodaliteiten
  • Goederen – Gebouw - Inboedel - Materiaal - Koopwaar
  • Aansprakelijkheden
  • Kosten
 • Studie van gevaren en waarborgen
 • Algemene uitsluitingen
 • Gedekte gevaren
 • Administratieve bepalingen
 • Duur van de contracten – Indexering - Opzegging - Voorzorgsbedrag
 • Schaderegeling
  • Vrijstelling
  • Evenredigheidsregel
  • Wederbelegging en betaling van de vergoeding
3. Medeverzekering
4. Tariefelementen
 • Tariefstructuur
 • Vaststellen van het premieniveau
  • Premievoet - Afdeling brand / Andere afdelingen
  • Invloed van bijkomende waarborgen en expertisekosten
  • Berekening van de handelspremie
 • Voorbeelden en oefeningen
Deel II: Bedrijfsschade (1 dag)

1. Omvang van de waarborg
2.Vergoedingsperiode
3. Wachttijd
4. Analyse van voornaamste exploitatierekeningen
5. Verzekering van de lonen
6. Aanpasbaarheid / Regularisatie
7. Uitbreiding van de waarborgen
 • Verbod van toegang
 • Onvermogen van de leverancier (klant)
 • Bijkomende extra kosten
8. Uitsluitingen
9. Tariefelementen
10. Principes van schaderegeling


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.