+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Verzekering individueel gewaarborgd inkomen

Verzekering individueel gewaarborgd inkomen (4u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 3 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor alle nieuwe beheerders die een basiskennis willen verwerven.

Doelstelling

De deelnemers zijn na afloop vertrouwd met de verzekering gewaarborgd inkomen. Ze zijn in staat om het product en de eigenschappen ervan te begrijpen, alsook de dekkingen en de basistariefzetting. Ze kunnen dossiers beheren vanaf de opstelling van de polis tot de vaststelling van de schadevergoeding bij schade.

Inhoud

 • In welke mate is de verzekering gewaarborgd inkomen een aanvulling op de sociale zekerheid?
 • Tot welk type werknemer richt de verzekering gewaarborgd inkomen zich?
 • Hoe wordt de duur van de verzekering gewaarborgd inkomen vastgelegd?
 • Wat is het verschil tussen fysiologische en economische invaliditeit?
 • Welke waarborgen zijn er verzekerd in de polis gewaarborgd inkomen?
 • Mag de verzekeringsonderneming een individuele polis opzeggen op basis van herhaalde schadegevallen?
 • Hoe een tarief vastleggen?
 • Wanneer is de prestatie belastbaar?
 • Wat is het nut van een gewaarborgd inkomen voor een werknemer?
 • Waarom is een gewaarborgd inkomen nagenoeg noodzakelijk voor een zelfstandige?

1. Doel
2. Inleiding
3. Sociale Zekerheid
 • Algemeen
 • Ziekte invaliditeit
4. Waarom een verzekering gewaarborgd inkomen sluiten?
5. Het product en de eigenschappen ervan
 • Algemene definitie
 • Type invaliditeit
 • Invaliditeitspercentage
 • Eigenrisicotermijn
 • Ziekte of ongeval
 • Waarborgen
 • Looptijd
 • Aanvaarding
 • Opzegmogelijkheid
 • Uitsluitingen
 • Schade
 • Tariefzetting
6. Fiscaliteit
 • Premieaftrek en premietaksen
 • Belasting van de rente


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.