+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Technische verzekeringen

Technische verzekeringen (20u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 18 punten Assuranties

Beschikbare data

Optie: 4 Dag(en) PDF_File

Leden: 880€ - Niet-Leden: 1110€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

21/04/2022: 09:00-16:00

Henri Jacobs

28/04/2022: 09:00-16:00

Henri Jacobs

05/05/2022: 09:00-16:00

Henri Jacobs

13/05/2022: 09:00-11:00 (examen)

Henri Jacobs


Doelgroep

Voor elke starter in de branche en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven

Doelstelling

Aan het einde van de opleiding hebben de deelnemers een algemene kennis van de diverse vormen van technische verzekeringen.

Inhoud

1. Algemene inleiding: voorgeschiedenis

 • Machinebreuk
 • Bouwverzekeringen
2 Bouwverzekeringen
 • Risico's
 • Personen en vaklui
 • Aansprakelijkheid
 • Dekkingsperioden (bouw, montage en proefdraaien – waarborg of onderhoud – tienjarige aansprakelijkheid)
3. Verzekering “alle bouwplaatsrisico’s”
 • Ontwikkeling
 • Voorwaarden voor de contractsluiting
 • Verzekeringspolis
 • Tarifering
 • Formules en bijzondere clausules
 • Oefening
4. Verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers
 • Juridische grondslagen
 • Algemene voorwaarden
 • Oefening schadegeval
5. Verzekering “montage-proefdraaien”
 • Voorwerpen of constructies onder dekking “proefdraaien”
 • Basiswaarborgen – aanvullende waarborgen – uitsluitingen
 • Aangegeven waarde
 • Dekkingsperiode montage en proefdraaien (begin en einde)
 • Schadeloosstelling – uitbetaling
 • Bepaling van de premie en de franchise
 • Oefening
6. Verzekering “machinebreuk”
 • Verzekeringspolis
 • Bijzondere gevallen
 • Uitsluitingen
 • Verzekerde waarde
 • Premie
 • Oefening
 • Tariefcriteria en –parameters
7. Verzekering “elektronische apparatuur”
 • Probleem van de verzekering van computers
 • Beschouwingen over verzekeringspolissen voor informatica-apparatuur
 • Informaticafraude
8. Verzekering “fabrieksgarantie”
 • Inleiding
 • Bijzondere voorwaarden waarborgverzekering
 • Bijzondere gevallen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.