+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

De Expertise en RDR-overeenkomst voor auto-experts (tak 10)

De Expertise en RDR-overeenkomst voor auto-experts (tak 10) (6u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties (tak 10)

Beschikbare data

Optie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 400€ - Niet-Leden: 400€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

21/02/2022: 09:00-16:00

Geert Dedecker

Internet, Online Via Adobe ConnectOptie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 400€ - Niet-Leden: 400€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

07/06/2022: 09:00-16:00

Daniel Gérard


Optie: 1 Dag(en) PDF_File

Leden: 400€ - Niet-Leden: 400€

Datum:

Opleider(s):

Locatie:

22/06/2022: 09:00-16:00

Geert Dedecker


Doelgroep

De opleiding is vooral bedoeld voor kandidaten die wensen deel te nemen aan het examen met het oog op erkenning in het kader van de Expertise- en RDR-overeenkomst (erkenningscommissie). Deze opleiding kan ook interessant zijn voor de personen die bezig zijn met RDR (tussenpersonen, beginnende schadebeheerders met minder dan 6 maanden ervaring).

Doelstelling

De auto-experten, kandidaten voor het examen met het oog op erkenning in het kader van de Expertise- en RDR –overeenkomst zullen na deze opleiding kunnen voldoen aan de opgelegde voorwaarden en de vereiste kennis hebben:

 • Ze zullen het aansprakelijkheidsprincipe (art. 1382) begrijpen en zullen weten wat de standaardovereenkomst is. Ze zullen weten welke wetten gelden wat betreft de verplichte burgerlijkaansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen.
 • Ze zullen weten welke types van verzekeringsovereenkomsten kunnen gesloten worden wat betreft het gebruik van voertuigen, de draagwijdte ervan en hun invloed op de aan de expert toevertrouwde opdracht.
 • Ze zullen de draagwijdte en de werking van de Expertise- en RDR-overeenkomst kennen en zullen weten aan welke voorwaarden de erkende expert moet voldoen ingevolge deze overeenkomst.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen concreet de verschillende verzekeringsaspecten aan bod alsook de verschillende aspecten betreffende de Expertise- en RDR-overeenkomst. De deelnemers zullen een antwoord op hun vragen krijgen, zoals daar zijn:
Wat betekent "aansprakelijk zijn"? Waarom is de verzekering BA-motorrijtuigen verplicht en wat dekt ze? Wat zijn de voornaamste artikelen van de standaardovereenkomst? Hoe een autoschadegeval regelen? Waaruit bestaat de Expertise- en RDR-overeenkomst en wat zijn de toepassingsvoorwaarden ervan? Wat is de rol van de expert en welke verplichtingen heeft hij? Welke zijn de sancties als de bepalingen van de overeenkomst niet nageleefd zijn? Hoe de terugbetaling organiseren van de toegetreden ondernemingen?

Deel I: De verzekering in het algemeen
De verschillende soorten polissen verbonden met de autoverzekering - De aansprakelijkheid volgens het Belgische recht - De verplichte BA-verzekering - Facultatieve waarborgen - Het verloop van de schaderegeling in de praktijk - Het Europees aanrijdingsformulier

Deel II: RDR- en expertiseovereenkomst
1. De vaststelling van de schade (expertiseovereenkomst)

 • 1.1 Toepassingsvoorwaarden
 • 1.2 Aanstelling van een directe en contrôle-expert
 • 1.3 Recht om de expertise te volgen
 • 1.4 Verplichtingen van de experts
 • 1.5 Rol van de expert 'MS'
 • 1.6 De aanstelling van een tegenexpert
 • 1.7 Afronden van het expertiserapport
 • 1.8 Sancties in geval van niet-naleving
 • 1.9 Arbitrage
2. De directe regeling (RDR-overeenkomst)
 • 2.1 Toepassingsvoorwaarden
 • 2.2 Verdachte gevallen
3. De overeenkomst Regeling van Terugbetaling.
 • 3.1 Terugbetaling
 • 3.2 Vaststelling van de gebruiksderving
 • 3.3 Kosten ten laste van de directe verzekeraar


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.